Informuojame, kad, įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) 10 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimams (pakeitimai įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d.), centrinis mokesčių administratorius (VMI) savo interneto svetainėje skelbia gyventojų (išvardytų GTDĮ 10 straipsnio 2 ir 4 dalyse) turto deklaracijų duomenis. Šių gyventojų deklaracijų išrašų duomenys ir paskutinių kalendorinių metų deklaracijų patikslinti duomenys kasmet bus paskelbiami iki spalio 1 dienos.
Ataskaitiniai metai
Vardas
Pavardė
Pareigybių grupė
Paiešką galite atlikti pagal:
1) tikslią pavardę (papildomai gali būti nurodyti ir kiti duomenys: konkretūs ataskaitiniai metai, vardas, pareigybių grupė);
2) konkrečius ataskaitinius metus ir pareigybių grupę (papildomai gali būti nurodyti ir kiti duomenys: vardas, pavardė).
Paieškos rezultatai atvaizduojami tuomet, jeigu pagal užklausos sąlygas rasta ne daugiau kaip 200 asmenų.

PASTABA. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašų duomenys atnaujinami iki kiekvieno mėnesio 23 dienos (iki einamojo mėnesio 17 dienos patikslintų elektroninių deklaracijų duomenimis). Popierinių deklaracijų patikslinti duomenys gali būti paskelbti vėliau, t. y. po mėnesio 23 d.