Pagal pasirinktą paskirties grupę bus pritaikytas kainos mažinimo koeficientas.

2012 m. žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos priedo 6 stl. reikšmė arba Nekilnojamojo turto registro (NTR) centrinio duomenų banko išraše nurodyta "Indeksuota žemės sklypo vertė". Jei Jums priklauso tik dalis sklypo, o mokestinės vertės nustatymui naudojatės NTR duomenimis, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma proporcingai Jums priklausančio sklypo plotui (nurodytam skaičiuoklės laukelyje "Žemės sklypo (dalies) plotas hektarais") apskaičiuota vertė (vertė eurais konvertuota pagal neatšaukiamą nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,45280)).

2013 m. ir vėlesnių metų mokestinė vertė, kuri skelbiama Registrų centro internetinėje svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp. Individualaus vertinimo atveju tai Registrų centro patvirtinta individualaus vertinimo žemės vertė. Jei Jums priklauso tik dalis sklypo, tai šiame laukelyje turi būti įrašoma proporcingai Jums priklausančio sklypo plotui (nurodytam skaičiuoklės laukelyje "Žemės sklypo (dalies) plotas hektarais") apskaičiuota vertė (vertė eurais konvertuota pagal neatšaukiamą nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,45280)).

Apskaičiuota žemės mokesčio suma, nevertinant Žemės mokesčio įstatyme nurodytų lengvatų, kurias rasite čia.

Apskaičiuotas preliminarus žemės mokestis, nevertinant Žemės mokesčio įstatyme nurodytų lengvatų, kurias rasite čia, bei apleistos žemės sklypų plotų.

Žemės mokesčio skaičiuoklė
Aprašymas
Įveskite duomenis žemės sklypo mokesčiui apskaičiuoti:
* ― šiuos laukus privalote užpildyti
Turimų žemės sklypų mokestines vertes rasite čia  
 pasirinkti iš sąrašo
Informaciją apie savivaldybių, kurios nustatė žemės mokesčio tarifą pagal žemės verčių zonas, teritorijų pasiskirstymą pagal žemės verčių zonas rasite čia  
 
2012 m. apskaičiuota žemės sklypo mokesčio suma:
Pereinamuoju laikotarpiu apskaičiuota žemės mokesčio suma:  
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
 
2018 ir vėlesniais metais apskaičiuota žemės mokesčio suma (netaikant pereinamojo laikotarpio nuostatų)