Trijų kambarių butą, bendras plotas 52,53 kv. m., su priklausiniu ½ ūkio patalpa 20,04 kv. m., esantį J. Basanavičiaus g. 71-5, Kybartai.

Kiekis:1
ID:31604

Aukciono administratorius

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Adresas: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Einamasis statymas 1020.60 Eur

Objekto aprašymas

  • 2018-11-29, 9/00 val.- Trijų kambarių butą, bendras plotas 52,53 kv. m., su priklausiniu ½ ūkio patalpa 20,04 kv. m., esantį J. Basanavičiaus g. 71-5, Kybartai. Pradinė pardavimo kaina 1020,60 Eur. prad, įnašas 102,06 Eur.  

Asmenys, pageidaujantys įsigyti nekilnojamąjį turtą, iki 2018-11-26 adresu : Statybininkų g. 13, Vilkaviškis, 14 kab. pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos prašymą. Prašyme būtina nurodyti pageidaujamo įsigyti turto pavadinimą, adresą bei pirkėjo kontaktinius duomenis (adresą, telefoną).

Atkreiptinas dėmesys, kad:

  1. aukcione galės dalyvauti tik prašymus pateikę asmenys (jų įgalioti asmenys)
  2. pageidaujantieji dalyvauti aukcione pradinius įnašus dalyvio (atstovo) vardu į nurodytą sąskaitą turi sumokėti ne vėliau kaip iki 2018-11-26 imtinai (10% turto vertės)

Pradinis įnašas mokamas nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėja- Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas 188659752

Sąskaita LT787180000000141083, „Šiaulų bankas“ AB.

Mokėjimo paskirtis (nurodyti „pradinis įnašas už...“ ir turto už kurį mokama, adresas.)

Dalyviai bus registruojami Statybininkų g. 13, 14 kab. Vilkaviškis, likus 30 min. iki aukciono pradžios.

Registruojantis būtina pateikti:

  • asmens dokumentą ar notaro patvirtintą įgaliojimą (jei dalyvauja asmens įgaliotas asmuo);
  • dokumentus, patvirtinančius, kad dalyvis sumokėjo pradinį įnašą;
  • banko kuriame yra dalyvio sąskaita, pavadinimą, buveinę ir sąskaitos numerį.

Įsigijęs turtą, sutarties pas notarą išlaidas apmoka pirkėjas. Pasibaigus aukcionui, nieko nepirkę pirkėjai privalo pateikti prašymą grąžinti pradinį įnašą.

Norintieji pirkti parduodamą nekilnojamąjį turtą jį apžiūrėti galės individualiai susitarę. Kreiptis adresu Statybininkų g. 13, Vilkaviškis, 14 kab., tel.(8 342) 60225, (8-343) 97746.

Papildoma informacija tel.: (8 342) 60225, (8-343-97746) ir interneto svetainės www.vmi.lt skiltyje „Apie VMI – Aukcionai ir turto pardavimai“.