Abipusio susitarimo procedūra

Abipusio susitarimo procedūra –  tai tarptautinių sutarčių pagrindu vykdoma procedūra, kuri taikoma kompetentingiems asmenims konsultuojantis dėl Sutarčių dėl pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo (DAIS) ar Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (Konvencija) nuostatų interpretavimo ir taikymo, kai mokesčių mokėtojas yra apmokestintas (arba gali būti apmokestintas) ne pagal DAIS  ar Konvencijos nuostatas, siekiant išspręsti dvigubo apmokestinimo panaikinimo klausimą  

Kompetentingas asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Abipusio susitarimo procedūrą vykdo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaryta Nuolatinė darbo grupė abipusio susitarimo procedūrai vykdyti

Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo klausimais  galima kreiptis į  darbo grupės vadovę Vaidę Riškutę

Tel. +370 5 2687 847, el. paštas: Vaide.Riskute@vmi.lt

Prašymas dėl abipusio susitarimo procedūros inicijavimo teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prašymas dėl abipusio susitarimo procedūros inicijavimo gali būti: siunčiamas paštu,  įteikiamas tiesiogiai, asmeniui atvykus į VMI prie FM arba teikiamas elektroniniu būdu per  Mano VMI 

Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės – jose mokesčių mokėtojai gali rasti informaciją apie tai, kada galima kreiptis dėl abipusio susitarimo inicijavimo, prašymo pateikimo terminus, reikalavimus prašymui, mokesčių mokėtojo veiksmai įgyvendinant abipusio susitarimo procedūros rezultatus bei  kitą su abipusio susitarimo inicijavimu ir vykdymu susijusią informaciją

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2146390085c211e8af589337bf1eb893

Nuorodos:

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

http://www.oecd.org/tax/dispute/

http://www.oecd.org/tax/dispute/country-map-profiles.htm

http://www.oecd.org/tax/treaties/

Europos Sąjunga

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en