Administracinė informacija

Atnaujinimo data: 2017-02-06

Vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, ataskaitų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai, ir trumpa įstaigos istorija.