Apie mėnesinę pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą

1. Ar deklaruojant gyventojams išmokėtas išmokas už 2018 metus galima teikti deklaracijos FR0572 formą?


Ne, negalima. Nuo 2018 m. sausio mėnesio išmokėtos išmokos deklaruojamos deklaracijos GPM313 formoje.


2. Kas privalo pateikti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą?


Deklaraciją GPM313 mokesčių administratoriui privalo pateikti Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamą mėnesį pinigais ir/arba natūra išmokėję A klasės apmokestinamąsias išmokas ir B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiavo ir/arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį, tačiau pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas neturėjo prievolės išskaičiuoti ir/arba savo lėšomis sumokėti pajamų mokesčio.


3. Ar mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje reikia deklaruoti B klasės išmokas, nuo kurių išmokas išmokantis asmuo pajamų mokesčio neišskaičiavo ir /arba nesumokėjo savo lėšomis?


Nereikia.


4. Ar reikia pateikti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą, jeigu nebuvo išmokėta jokių išmokų?


Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, turintys samdomų darbuotojų, deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir/arba B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir/arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.


5. Kada turi būti pateikta mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma?


2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių kiekvieno mėnesio deklaracija GPM313 mokesčių administratoriui turi būti pateikiama iki kito mėnesio 15 dienos. Už 2018 m. sausio mėnesį išmokas išmokėję asmenys, deklaraciją privalo pateikti iki 2018 m. vasario 15 dienos.


6. Kokiu būdu turi būti pateikta mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma?


Deklaracija GPM313 teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).


7. Ar apvalinamos mėnesinėje pajamų deklaracijoje GPM313 apskaičiuotos sumos?


Pajamų mokestis nuo išmokamų kiekvienam gyventojui išmokų, apskaičiuojamas eurais ir centais (sumos neapvalinamos).