Apie metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formą

1. Kurie asmenys turi pateikti Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formą?


Tinkamai užpildytą deklaracijos FR0573 formą ir jos A bei U priedus privalo pateikti Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai , per kalendorinius metus nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėję išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms. Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtus iš užsienio vienetų gautus dividendus.


2. Kokios 2017 metais išmokėtos išmokos turi būti deklaruojamos metinės deklaracijos FR0573 formoje?


Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A, FR0573U prieduose privalo deklaruoti nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas visas A klasės išmokas: apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias išmokas bei išmokas, kurios nepriskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektui (išskyrus nedeklaruojamas neapmokestinamąsias išmokas).


3. Iki kada reikia pateikti Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formą?


Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formą reikia pateikti iki vasario 15 d. Pažymėtina, jog mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijų teikti neprivalo, jei per mokestinį laikotarpį gyventojams neišmokėjo jokių deklaruojamų A klasės išmokų. Neapmokestinamosios A klasės išmokos, kurių neprivaloma deklaruoti, nurodytos deklaracijos FR0573 pildymo taisyklių 1 priede.


4. Kokie yra deklaracijos FR0573 A klasės pajamų rūšių kodai?


2017 metais išmokėtų A klasės išmokų kodus rasite čia.


5. Įmonė draudžia darbuotoją kaupiamuoju gyvybės draudimu (naudos gavėjas darbuotojas), ar reikia tokias įmokas deklaruoti FR0573 formoje?


Taip, reikia. Darbuotojo naudai mokamos gyvybės draudimo įmokos, kurios atitinka gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 14 p. nuostatas, deklaruojamos 74 pajamų rūšies kodu.


6. Ar reikia FR0573 formoje detalizuoti gyventojams 2017 metais išmokėtus dividendus, nuomos išmokas, išmokas pagal paslaugų sutartis?


Taip, reikia. Nuo 2017 metų šios išmokos detalizuojamos FR0573 formoje.


7. Ar pildomas FR0573 deklaracijos A13 laukelis, jeigu įmonė nuo išmokėtų išmokų gyventojų pajamų mokestį išskaičiavo, bet nesumokėjo į biudžetą?


Tokiu atveju A13 laukelis nepildomas.


8. Ar reikia FR0573 formoje deklaruoti gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamus dienpinigius?


Taip, reikia. Tokie dienpinigiai deklaruojami 05 pajamų rūšies kodu.


9. Kada turi pateikti FR0573 deklaraciją likviduojamas vienetas?


Likviduojamas ar reorganizuojamas mokestį išskaičiuojantis asmuo deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti iki veiklos vykdymo pabaigos. Kai mokestį išskaičiuojantis asmuo veiklą baigia vykdyti nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), mokesčių administratoriui jis turi pateikti deklaraciją už laikotarpį nuo to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos ir praėjusio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaraciją, jeigu asmuo veiklą baigia vykdyti iki praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos pateikimo termino dienos (t. y. iki vasario 15 dienos).