Apie laidavimo ir garantijos dokumentus teikiamus, siekiant gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

1. Koks nustatomas laidavimo arba garantijos sumos dydis, jeigu siekiama gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais arba siekiama pateikti naują (papildomą) laidavimo arba garantijos dokumentą?


Jeigu laidavimo arba garantijos dokumentas VMI teikiamas, siekiant gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais arba siekiant pateikti naują (papildomą) laidavimo arba garantijos dokumentą, nustatomas laidavimo arba garantijos sumos dydis:

- vienas milijonas eurų.
- 100 tūkst. eurų laidavimo arba garantijos sumos dydis, jeigu mokesčių mokėtojas atitinka šias sąlygas:

1. turi ne mažesnį kaip 250 tūkstančių eurų dydžio nuosavą kapitalą;

2. neturi mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI, ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) įsipareigojimų muitinei, kurių bendra suma viršija 1 500 eurų.

3. verčiasi didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ne trumpiau kaip vienus metus iki prašymo pateikimo dienos.


2. Kas gali išduoti laidavimo arba garantijos dokumentą?


Laidavimo (garanto) dokumentą gali išduoti centrinio mokesčių administratoriaus įregistruotos, Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse veikiančios kredito įstaigos ar jų padaliniai arba draudimo bendrovės;

Aktualų laiduotojų ir garantų sąrašą galima rasti čia.


3. Kokiu būdu galima pateikti laidavimo arba garantijos dokumentą?


Laidavimo (garanto) dokumentą galima pateikti VMI šiais būdais:


- įteikiant tiesiogiai;
- per mano VMI, pasirašytą elektroniniu parašu.

Jei teikiamas sumažintos sumos (100 tūkst. eurų) laidavimo (garanto) dokumentas, kartu reikia pateikti mokestinių įsipareigojimų muitinei vykdymo pažymą bei paskutinių metų įmonės finansinę ataskaitą ar paskutinio ketvirčio balansą.


4. Per kiek dienų VMI turi priimti sprendimą dėl laidavimo arba garantijos dokumento priėmimo?


Sprendimą dėl laidavimo arba garantijos dokumento priėmimo VMI turi priimti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos. Jeigu mokesčių mokėtojas nepateikia visų sąlygų atitiktį įrodančių dokumentų, VMI sprendimą turi priimti per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.