Saityno turinio vaizdavimas

1. Kaip atliekamas metinės deklaracijos (GPM312) duomenų neatitikimų sulyginimas su mėnesinių deklaracijų (GPM313) duomenimis?


Eil. Nr.

Apmokestinamųjų pajamų suskirstymas GPM313 deklaracijoje

GPM313 laukeliai

Apmokestinamųjų pajamų rūšys GPM312 deklaracijoje

Klasė

GPM312 laukeliai

Išmokų suma

GPM

L5 / U5 laukeliai

L4 / U4 laukeliai

Išmokų suma

GPM

tarifas

1.

Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas

5

6, 7

01,02,03

A

L8, U8

L10, L11, U10, U11

L9, U9

2.

Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas

8

9,10

10, 14, 15,16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 93, 94, 95

A

L8, U8

L10, L11, U10, U11

L9, U9

3.

Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM

11

12

02, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 34, 26, 27, 28, 42, 43, 55, 58, 59, 64, 67, 70, 88, 35, 93, 96

B

L8, U8

L10, L11, U10, U11

L9, U9

 

2. Kokios dažniausiai daromos klaidos GPM312 deklaracijoje?

  • Apmokestinamoms pajamoms neįrašytas tarifas (pavyzdžiui, 5, 15, 20);
  • Apmokestinamoms pajamoms įrašyta netinkama išmokos klasė (A ar B);
  • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) sudvigubinamas (pavyzdžiui, užpildomi tiek L10, tiek L11 laukeliai ar tiek U10, tiek U11 laukeliai).
Atkreiptinas dėmesys, kad GPM312 deklaracijoje:
  • Apmokestinamųjų išmokų sumos turi atitikti GPM313 deklaracijose deklaruotas apmokestinamųjų išmokų sumas (išmokos atitinkamame laikotarpyje deklaruojamos pagal išmokėjimo faktą);
  • Apmokestinamoms išmokoms (deklaruotos ir GPM313 deklaracijoje) L9 / U9 laukeliuose turi būti nurodytas taikomas GPM tarifas (pvz. 15 proc.), neatsižvelgiant į tai, kad buvo pritaikytas priklausantis neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) (pavyzdžiui, įmonė per 2018 m. GPM313 deklaracijose deklaravo gyventojui priskaičiuotų 1000 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų, kurioms pritaikė NPD ir neišskaičiavo GPM. 2018 metų GPM312 deklaracijoje 1000 Eur pajamoms L9 turi būti nurodomas 15 proc. tarifas, nes pajamos priskiriamos apmokestinamosioms, o L10 laukelyje įrašomas 0 Eur GPM);
  • Apmokestinamoms pajamoms nurodyta išmokos klasė (A ar B) turi atitikti GPM313 deklaracijose deklaruotas apmokestinamas pajamas pagal išmokų klases (žr. lentelę „Metinės deklaracijos (GPM312) duomenų neatitikimų su mėnesinių deklaracijų (GPM313) duomenimis patikrinimas");
  • L10 / U10 laukeliuose turi būti įrašoma nuo išmokėtų išmokų, nurodytų L8 / U8 laukeliuose, išskaičiuota GPM suma (pvz., kai įmonė nuo išmokėtų pajamų išskaičiavo ir sumokėjo į biudžetą GPM, užpildomas L10 laukelis);
  • L11 / U11 laukeliuose turi būti įrašoma nuo išmokėtų išmokų, nurodytų L8/U8 laukeliuose, išmokas išmokėjusio asmens (įmonės) lėšomis į biudžetą sumokėta GPM suma (pvz., kai įmonė nuo išmokėtų pajamų GPM neišskaičiavo, o sumokėjo į biudžetą įmonės lėšomis, užpildomas L11 laukelis).

3. Kokios dažniausiai daromos klaidos GPM313 deklaracijoje?

  • Deklaruotos neapmokestinamos pajamos, kurioms GPM312 deklaracijoje nurodomas nulinis tarifas;
  • Apmokestinamos pajamos įrašytos į netinkamą toms pajamoms skirtą laukelį (pvz. B klasės išmokos, kurios turėtų būti įrašytos į 11 laukelį, įrašomos į 8 laukelį kaip A klasės išmokos).
Atkreiptinas dėmesys, kad GPM313 deklaracijoje deklaruojamos išmokos, priskiriamos gyventojo A klasės pajamų mokesčiu apmokestinamoms pajamoms bei B klasės pajamoms, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo GPM. Atsižvelgiant į tai, GPM313 deklaracijoje neturi būti deklaruojamos neapmokestinamos pajamos (pavyzdžiui, 05, 06, 07, 08).