Apie PVM deklaracijos laukelių pildymą

1. Kuriame PVM deklaracijos laukelyje deklaruojamas prekių pardavimas į trečiąsias šalis pagal PVMĮ 41 str. nuostatas ?


Prekių pardavimas į trečiąsias šalis pagal PVMĮ 41 str. nuostatas deklaruojamas PVM deklaracijos 17 laukelyje.

2. Kuriame PVM deklaracijos laukelyje deklaruojamas prekių pardavimas Europos sąjungos PVM mokėtojui pagal PVMĮ 49 str. 1 d. ir 4 d. nuostatas?


Prekių pardavimas Europos sąjungos PVM mokėtojui pagal PVMĮ 49 str. 1 d. ir 4 d. nuostatas deklaruojamas PVM deklaracijos 18 laukelyje ir prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitoje FR0564 13 laukelyje.

3. Kuriuose PVM deklaracijos laukeliuose deklaruojamas prekių įsigijimas iš Europos sąjungos (ES) PVM mokėtojo, kai prekės yra atsigabenamos į Lietuvą iš kitos ES ir prekių įsigijimas apmokestinamas standartiniu PVM tarifu?


Prekių vertė deklaruojama PVM deklaracijos – 21 laukelyje, Apskaičiuota Lietuvoje PVM suma - 25, 34 ir 35 laukelyje (jeigu PVM atskaita galima).

4. Kuriuose PVM deklaracijos laukeliuose deklaruojamas paslaugų įsigijimas iš Europos sąjungos PVM mokėtojo, kai paslaugos suteikimo vieta yra laikoma Lietuva pagal PVMĮ 95 str. 2 d. nuostatas?


Paslaugų vertė deklaruojama PVM deklaracijos – 23 ir 24 laukelyje (jei pardavėjas ES PVM mokėtojas); Apskaičiuota PVM suma - 25, 32 ir 35 laukelyje (jeigu PVM atskaita galima).

5. Kuriame PVM deklaracijos laukelyje deklaruojamas prekių (paslaugų) pardavimas pagal PVMĮ 96 str. nuostatas?


Prekių (paslaugų) pardavimas pagal PVMĮ 96 str. nuostatas deklaruojamas PVM deklaracijos 12 laukelyje.

6. Kuriame PVM deklaracijos laukelyje deklaruojamas prekių (paslaugų) įsigijimas pagal PVMĮ 96 str. nuostatas?


Apskaičiuota PVM suma deklaruojama PVM deklaracijos - 25, 33 ir 35 laukelyje (jeigu PVM atskaita galima).

7. Kuriame PVM deklaracijos laukelyje deklaruojama PVM suma, kai importo PVM kontroliuoja VMI?


Importo PVM, kurią kontroliuoja VMI, deklaruojama PVM deklaracijos 27 ir 35 laukelyje (jei PVM atskaita galima).