Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Atnaujinimo data: 2017-05-15
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos žymėti* tarnybiniai automobiliai Eil. Nr. Tarnybinio...

Klaipėdos AVMI skelbia atranką

Atnaujinimo data: 2017-11-24
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia atranką Mokestinių prievolių departamento A2 lygio vyriausiojo specialisto pareigybei užimti   ...

Dėl bendros visiško etilo alkoholio denatūravimo formulės taikymo Bulgarijai ir Rumunijai

Atnaujinimo data: 2017-12-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr....

Vadovų darbotvarkės

Atnaujinimo data: 2017-06-30
VMI prie FM, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, nuo 2017-07-01 viešai teikia informaciją apie VMI prie FM viršininko, VMI prie FM...

SAP BusinessObjects BI licencijų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2017-12-07
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:...

Tarptautinių įmonių grupių (TĮG) konsoliduotų ataskaitų teikimas

Atnaujinimo data: 2017-08-29
2016 m. gegužės 25 d. Tarybos Direktyva (ES) 2016/881 kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų  ...

Radijo reklamų gamybos ir skelbimo, viešinant kvitų loteriją, paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2017-12-07
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:...