Azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių specialių ženklų išdavimas akcinėms ir uždaroms akcinėms bendrovėms

Paslaugos pavadinimas

Azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių specialių ženklų išdavimas akcinėms ir uždaroms akcinėms bendrovėms.

Paslaugos gavėjai

Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurios turi licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti lošimo automatų salonus arba lošimo namus (kazino).

Paslaugos apibūdinimas

Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurios turi licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti lošimo automatų salonus arba lošimo namus (kazino), su prašymu išduoti loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialiuosius ženklus turi kreiptis į mokesčių administratorių. Bendrovės, sumokėjusios fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokestį už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį, pagal pateiktą prašymą gali įsigyti tiek to mokestinio laikotarpio, tiek ir kelių mokestinių laikotarpių mėnesių ženklus.

Mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mokestinio laikotarpio mėnesio pradžios arba lošimų veiklos leidimo išdavimo arba papildymo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

Ženklai išduodami tą pačią dieną, kai pateikiamas prašymas, tačiau tik tada, kai mokesčių administratorius įsitikina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir lošimų mokesčių suma įplaukė į valstybės biudžeto sąskaitą arba lošimų mokestis yra užskaitytas. Priešingu atveju ženklai neišduodami.

Prašymo forma

Prašymo išduoti azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialius ženklus FR0307 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas išduoti azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialius ženklus (FR0307);

- licencijų organizuoti lošimus ir leidimų atidaryti lošimų automatų salonus arba lošimų namus (kazino) kopijos;

- įgaliojimas, jei ženklus atsiima įgaliotas asmuo;

- ženklus atsiimančio asmens pasas ar kitoks asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su asmens kodu ir nuotrauka.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas;

Valstybinės lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. DI-29 „Dėl Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu ženklu, patvirtinančiu loterijų ir lošimų mokesčio sumokėjimą, taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 05 d. įsakymas Nr. 32 „Dėl azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių specialių ženklų išdavimo akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms taisyklių ir prašymo išduoti azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialius ženklus formos FR0307 patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.