Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
I ketv. Eur

Viršininkas

1

3059

4636

Viršininko pavaduotojas

2

2561

3755

Departamento direktorius

11

2170

3110

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 

1988

 

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

5

2022

2824

Departamento skyriaus vedėjas

52

1714

2320

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

 

1289

 

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

1410

 

Poskyrio vedėjas

 

1236

 

Vyresnysis patarėjas

21

1823

2805

Patarėjas

106

1531

2036

Vyriausiasis specialistas

771

971

1516

Vyresnysis specialistas

78

822

1183

Specialistas

2

787

1079


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
I ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

1

1542

2349

Vyriausiasis specialistas

48

838

1295

Vyresnysis specialistas

33

730

924

Specialistas

142

818

1120

Darbininkas

3

689

839

 

Pastaba: Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reforma. Dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, dirbančiųjų alga "popieriuje" padidėjo 1,289 karto.