Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių
 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m., Eur

2017 m.

III ketv., Eur

Viršininkas

1

2547

2681

Viršininko pavaduotojas

4

2275

2306

Departamento direktorius

13

2112

2155

Departamento direktoriaus pavaduotojas

15

1823

1965

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

4

1861

2005

Departamento skyriaus vedėjas

58

1540

1645

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

2

1561

1680

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

33

1357

1407

Poskyrio vedėjas

44

1177

1221

Vyresnysis patarėjas

5

1905

1812

Patarėjas

21

1374

1500

Vyriausiasis specialistas

848

916

994

Vyresnysis specialistas

103

730

800

Specialistas

1

723

700


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m., Eur

2017 m. III ketv., Eur

Vyriausiasis specialistas

36

757

858

Vyresnysis specialistas

33

689

640

Specialistas

126

663

764

Darbininkas

5

622

647