Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.
Eur

2018 m. II ketv.
Eur

Viršininkas

1

2795

3012

Viršininko pavaduotojas

2

2522

2519

Departamento direktorius

13

2114

2176

Departamento direktoriaus pavaduotojas

16

1948

1989

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

5

1921

1990

Departamento skyriaus vedėjas

57

1586

1678

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

2

1626

1664

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

41

1347

1442

Poskyrio vedėjas

47

1180

1274

Vyresnysis patarėjas

4

1254

1937

Patarėjas

27

1452

1495

Vyriausiasis specialistas

879

940

1024

Vyresnysis specialistas

82

726

833

Specialistas

3

693

756


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.
Eur

2018 m. II ketv. Eur

Poskyrio vedėjas

1

1710

1542

Vyriausiasis specialistas

49

703

914

Vyresnysis specialistas

32

596

695

Specialistas

130

637

802

Darbininkas

4

607

626