Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
IV ketv. Eur

Viršininkas

1

3059

4905

Viršininko pavaduotojas

1

2561

4348

Departamento direktorius

11

2170

3795

Departamento direktoriaus pavaduotojas

0

1988

0

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

3

2022

3287

Departamento skyriaus vedėjas

48

1714

2712

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

0

1289

0

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

0

1410

0

Poskyrio vedėjas

0

1236

0

Vyresnysis patarėjas

21

1823

3212

Patarėjas

112

1531

2324

Vyriausiasis specialistas

796

971

1758

Vyresnysis specialistas

79

822

1364

Specialistas

2

787

1195


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
IV ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

1

1542

3021

Vyriausiasis specialistas

58

838

1578

Vyresnysis specialistas

37

730

1150

Specialistas

171

818

1414

Darbininkas

2

689

992

 

Pastaba: Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reforma. Dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, dirbančiųjų alga "popieriuje" padidėjo 1,289 karto.