Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
III ketv. Eur

Viršininkas

1

3059

4659

Viršininko pavaduotojas

1

2561

4216

Departamento direktorius

11

2170

3236

Departamento direktoriaus pavaduotojas

0

1988

0

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

4

2022

2890

Departamento skyriaus vedėjas

49

1714

2468

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

0

1289

0

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

0

1410

0

Poskyrio vedėjas

0

1236

0

Vyresnysis patarėjas

21

1823

2940

Patarėjas

110

1531

2164

Vyriausiasis specialistas

741

971

1673

Vyresnysis specialistas

77

822

1302

Specialistas

2

787

1195


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
III ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

1

1542

3021

Vyriausiasis specialistas

53

838

1468

Vyresnysis specialistas

35

730

1035

Specialistas

149

818

1255

Darbininkas

2

689

922

 

Pastaba: Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reforma. Dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, dirbančiųjų alga "popieriuje" padidėjo 1,289 karto.