Apie mokesčių deklaracijų teikimą elektroniniu būdu nuo 2016-10-01

Atnaujinimo data: 2016-09-27

1. Kokia mokesčių deklaracijų pateikimo VMI tvarka nuo 2016-10-01?


Nuo 2016-10-01 mokesčių mokėtojai – Lietuvos juridiniai asmenys – visas mokesčių deklaracijas VMI privalės teikti tik elektroniniu būdu, išskyrus, kai:

  • elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą;
  • pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, t. y. atitinkamos deklaracijos užpildymo taisyklės nenumato elektroninio pateikimo būdo arba numatytas alternatyvus atitinkamos deklaracijos pateikimo būdas ir tvarka.

Deklaracijų, kurias asmenys nuo 2016-10-01 privalo teikti tik elektroniniu būdu, sąrašas skelbiamas čia.

Jeigu nesate Elektroninės deklaravimo sistemos (toliau – EDS) vartotojas, tuomet informaciją,  kaip tapti EDS vartotoju, rasite čia.


2. Ar po spalio 1 dienos bus priimamos ir vertinamos pateiktos popierinės deklaracijos?


Užpildytos popierinės deklaracijų formos dar galės būti teikiamos, jeigu jas teiks Lietuvos ar užsienio fiziniai asmenys.

Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų pateiktos popierinės  deklaracijų formos VMI nebus priimamos, jos bus laikomos nepateiktomis ir pagal jas mokestinės prievolės nebus formuojamos, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

Deklaracijų, kurias asmenys nuo 2016-10-01 privalo teikti tik elektroniniu būdu, sąrašas skelbiamas čia.

Jeigu nesate Elektroninės deklaravimo sistemos (toliau – EDS) vartotojas, tuomet informaciją kaip tapti EDS vartotoju, rasite čia.


3. Kokiu būdu po spalio 1 dienos mokesčių mokėtojas turės patikslinti deklaracijas už ankstesnius mokestinius laikotarpius?


Nuo 2016-10-01 Lietuvos juridinių asmenų deklaracijos turės būti tikslinamos tik el. būdu, pateikiant tikslinimo metu galiojančią deklaracijos formos versiją, jeigu nenustatyta kitokia pateikimo tvarka.

Deklaracijų, kurias asmenys nuo 2016-10-01 privalo teikti tik elektroniniu būdu, sąrašas skelbiamas čia.

Jeigu nesate Elektroninės deklaravimo sistemos (toliau – EDS) vartotojas, tuomet informaciją kaip tapti EDS vartotoju, rasite čia.


4. Ar bus informuotas mokesčių mokėtojas apie deklaracijos nepriėmimą, jeigu jis pateiks popierinę deklaraciją?


Taip, tokiu atveju mokesčių mokėtojui bus išsiųstas pranešimas, kad deklaracija yra laikoma nepriimta ir, kad mokesčių deklaracijos turi būti pateiktos tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą.