Apie žemės mokestį

1. Kas turi mokėti žemės mokestį / kas yra žemės mokesčio mokėtojai?


Žemės mokesčio mokėtojais laikomi žemės savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys bei kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės.


2. Kiek mokėti / kur rasti mokėtiną žemės mokesčio sumą?


Žemės mokestį apskaičiuoja VMI ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki lapkričio 1 dienos. Suformuotos žemės mokesčio deklaracijos Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) vartotojams pateikiamos EDS.

Informaciją kaip prisijungti prie EDS naudojantis elektronine bankininkyste rasite čia.

Mano VMI vartotojai informaciją apie mokėtiną žemės mokesčio sumą gali pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI, skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė −> Apskaitos duomenys −> Prievolės ir delspinigiai.

Preliminarią mokėtiną žemės mokesčio sumą mokesčių mokėtojai gali savarankiškai apsiskaičiuoti naudodamiesi Žemės mokesčio skaičiuokle.


3. Kuriuo atveju siunčiamos popierinės deklaracijos / ar gausiu deklaraciją paštu?


Asmenims, kurie nėra EDS vartotojai, žemės mokesčio deklaracijos išsiunčiamos klasikiniu paštu (neregistruotu laišku).
Į užsienį žemės mokesčio deklaracijos siunčiamos klasikiniu paštu, kai adresas yra žinomas.
Jei apskaičiuota žemės mokesčio suma už visus sklypus yra mažesnė arba lygi 2 eurams, deklaracija nesiunčiama.


4. Iki kada sumokėti žemės mokestį?


Žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.


5. Kada atsiranda prievolė mokėti žemės mokestį naujam žemės sklypo savininkui?


Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti, jeigu:

  • žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
  • žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai:

  • žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais kalendoriniais metais;
  • žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų. 

6. Koks žemės mokesčio įmokos kodas ir kur sumokėti žemės mokestį?


Žemės mokesčio įmokos kodas 3011.
Informaciją, kur sumokėti žemės mokestį, rasite Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos


7. Koks yra žemės mokesčio tarifas ir jo nustatymo terminas?


Mokesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai. Konkretus mokesčio tarifas, galiosiantis kitais metais  atitinkamos savivaldybės teritorijoje nustatomas iki einamųjų kalendorinių metų birželio 1 dienos.,

Informaciją apie savivaldybių tarybų nustatytus žemės mokesčio tarifus 2018 m. rasite Konsultacinės medžiagos kataloge.


8. Kur kreiptis, kai žemė priklauso sutuoktiniams bendrąja jungtine nuosavybės teise ir žemės mokesčio deklaraciją pageidauja gauti kitas sutuoktinis, arba gauti atskiras deklaracijas?


Jeigu žemės sklypas, už kurį reikia mokėti žemės mokestį, priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise – žemės mokesčio deklaracija formuojama vienam iš sutuoktinių (dažniausiai tam, kuris, registruojant sklypą, kaip savininkas, pirmas įrašytas Nekilnojamojo turto registro). Jei deklaraciją pageidauja gauti kitas sutuoktinis - prašymą turi pateikti apskrities VMI, o kai nori gauti atskiras deklaracijas turi kreiptis į Valstybės įmonę Registrų centras (toliau – Registrų centras) ir kiekvienas atskirai įregistruoti nuosavybės teises į savo dalis.


9. Pagal kokias vertes skaičiuojamas žemės mokestis 2018 metais?


2018 metais žemės mokestis skaičiuojamas pagal naujas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Nuo 2018-01-01 galiojančios žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, pagal kurias 2018-2022 m. laikotarpiu skaičiuojamas žemės mokestis skelbiamos Registrų centro svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp, suvedus žemės sklypo unikalų numerį.

Žemės mokesčio dydis priklauso ir nuo savivaldybių tarybų patvirtintų žemės mokesčio tarifų bei lengvatų (žr. lentelėje).

Apskaičiuoti žemės mokestį galima naudojantis žemės mokesčio skaičiuokle.


10. Ar pensininkai ir neįgalieji atleidžiami nuo žemės mokesčio?


Mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims, kurių šeimose kalendorinių metų pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 1 d. nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Žemės mokesčio tarifų bei lengvatų lentelė (žr. lentelėje).


Bendroji informacija apie žemės mokestį