Nekilnojamojo turto mokestis už 2019 m.

Gyventojo nekilnojamojo turto deklaracijos KIT715 pateikimas bei mokesčio sumokėjimas
Gyventojas deklaraciją KIT715 vietos mokesčių administratoriui pateikia ir mokestį sumoka iki 2019 m. gruodžio 16 d.
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Nekilnojamojo turto mokesčio įmokos kodas 1001**.

E. seminaro įrašas:

Informacinis pranešimas.

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kurie fiziniai asmenys privalo pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


Nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaraciją KIT715 turi teikti fiziniai asmenys, kurie pagal NTM įstatymu nustatytą tvarką privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 220 000 eurų.
Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 286 000 eurų.
Deklaracijos formą kartu su užpildymo taisyklėmis galima rasti interneto tinklalapyje www.vmi.lt ir elektroninio deklaravimo sistemos tinklalapyje www.deklaravimas.vmi.lt

2. Ar galima pateikti bendrą šeimos nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


Gyventojas turi pateikti ne šeimos, o individualią NTM deklaraciją (forma KIT715).
Už šeimos narių asmenine, bendrosios jungtinės nuosavybės ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas atskirai iš sutuoktinių, nes neapmokestinamoji vertė (220 tūkst. eurų) taikoma kiekvienam individualiai.
Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir/ar neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, ir/ar vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir/ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtam globotiniui nuosavybės teise priklausantį ir/ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį NT deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir/ar įstatyminių atstovų.

3. Ar reikia fiziniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Fiziniai asmenys avansinio nekilnojamojo turto mokesčio nemoka ir deklaracijos neteikia.

4. Kada nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) jį įsigijus ir kada nebemokamas, kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą yra perleidžiama?


Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto mokestis nebemokamas (nebeskaičiuojamas) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą buvo perleista.

5. Koks taikomas tarifas skaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2019 m. ?


Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių, jeigu bendra vertė viršija 220 000 eurų:
1) 220 000 eurų, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
2) 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
3) 500 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.
Fiziniams asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto, jeigu bendra vertė viršija 286 000 eurų:
1) 286 000 eurų, tačiau neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
2) 390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
3) 650 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

6. Kas yra nekilnojamojo turto mokestinė vertė, kas ją nustato?


Mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustato VĮ „Registrų centras".

7. Kas privalo apskaičiuoto nekilnojamo turto mokestį už fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, perduotą naudotis juridiniams asmenims arba perduotą naudotis fiziniams asmenims?


Jeigu gyventojai jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniams asmenims, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės deklaruoti ir sumokėti juridiniai asmenys.
Tačiau jeigu perduoda fiziniam asmeniui, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą išlieka prievolė deklaruoti ir mokėti turto savininkui (fiziniam asmeniui).
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76 2741).

Bendroji informacija apie nekilnojamojo turto mokestį

 

Žemės mokestis 2019 m.

Žemės mokesčio sumokėjimas
Žemės mokestį reikia sumokėti iki 2019 m. lapkričio 15 d.
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Žemės mokesčio įmokos kodas 3011.

Nauja paslauga: nuo šių metų gyventojai, identifikuoti Mano VMI sistemoje (kaip tą atlikti, galima rasti čia: http://www.vmi.lt/cms/identifikavimas-telefonu), informaciją, susijusią su žemės mokesčiu galės gauti ir paskambinę telefonu 1882, automatiniu pranešimu. Ši paslauga veiks ir ne darbo metu bei leis sužinoti norimą informaciją nelaukiant eilėje, kol konsultantas atsilieps. Identifikuoti Mano VMI vartotojai šiuo būdu galės sužinoti mokėtiną žemės mokesčio sumą, įmokos kodą ir terminą, iki kada ją reikia apmokėti. Taip pat, automatinė sistema praneš, jei gyventojas turi kitų skolų VMI.

E. seminaro įrašas:

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kas turi mokėti žemės mokestį / kas yra žemės mokesčio mokėtojai?


Žemės mokesčio mokėtojais laikomi žemės savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys bei kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės.

2. Kiek mokėti / kur rasti mokėtiną žemės mokesčio sumą?


Žemės mokestį apskaičiuoja VMI ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki lapkričio 1 dienos. Suformuotos žemės mokesčio deklaracijos Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) vartotojams pateikiamos EDS.
Mano VMI vartotojai informaciją apie mokėtiną žemės mokesčio sumą gali pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI, skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė −> Apskaitos duomenys −> Prievolės ir delspinigiai.
Preliminarų mokėtiną žemės mokesčio dydį mokesčių mokėtojai gali savarankiškai apskaičiuoti naudodamiesi Žemės mokesčio skaičiuokle .

3. Kuriuo atveju siunčiamos popierinės deklaracijos / ar gausiu deklaraciją paštu?


Asmenims, kurie nėra EDS vartotojai, žemės mokesčio deklaracijos išsiunčiamos klasikiniu paštu (neregistruotu laišku).
Į užsienį žemės mokesčio deklaracijos siunčiamos klasikiniu paštu, kai adresas yra žinomas. Jei apskaičiuota žemės mokesčio suma yra mažesnė arba lygi 2 eurams, deklaracija nesiunčiama.

4. Iki kada sumokėti žemės mokestį?


Žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.

5. Kada atsiranda prievolė mokėti žemės mokestį naujam žemės sklypo savininkui?


Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti, jeigu:
  • žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
  • žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai:
  • žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais;
  • žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

6. Koks žemės mokesčio įmokos kodas ir kur sumokėti žemės mokestį?


Žemės mokesčio įmokos kodas 3011.
Informaciją, kur sumokėti žemės mokestį, rasite Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos.

7. Koks yra žemės mokesčio tarifas ir jo nustatymo terminas?


Mokesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai. Konkretus mokesčio tarifas nustatomas iki einamųjų kalendorinių metų birželio 1 d., kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitais kalendoriniais metais. Informaciją apie savivaldybių tarybų nustatytus žemės mokesčio tarifus 2019 m. rasite Konsultacinės medžiagos kataloge.

8. Kur kreiptis, kai žemė priklauso sutuoktiniams bendrąja jungtine nuosavybe ir žemės mokesčio deklaraciją pageidauja gauti kitas sutuoktinis, arba gauti atskiras deklaracijas?


Jeigu žemės sklypas, už kurį reikia mokėti žemės mokestį, priklauso bendrąja jungtine nuosavybe – žemės mokesčio deklaracija formuojama vieno iš sutuoktinių vardu (dažniausiai to, kuris pirmas įrašytas registruojant sklypą). Jei deklaraciją pageidauja gauti kitas sutuoktinis - prašymą turi pateikti apskrities VMI, o kai nori gauti atskiras deklaracijas – VĮ Registrų centrui.

9. Pagal kokias vertes skaičiuojamas žemės mokestis?


Žemės mokestis skaičiuojamas pagal masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Galiojančios žemės vidutinės rinkos vertės, pagal kurias 2018-2022 m. laikotarpiu skaičiuojamas žemės mokestis skelbiamos VĮ Registrų centro svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp, suvedus žemės sklypo unikalų numerį.
Žemės mokesčio dydis priklauso ir nuo savivaldybių tarybų patvirtintų žemės mokesčio tarifų bei lengvatų (žr. lentelėje).
Apskaičiuoti žemės mokestį galima naudojantis žemės mokesčio skaičiuokle.

10. Ar pensininkai, neįgalieji ir nepilnamečiai atleidžiami nuo žemės mokesčio?


Mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims, kurių šeimose kalendorinių metų pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 1 d. nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Žemės mokesčio tarifų bei lengvatų lentelė (žr. lentelėje).

Bendroji informacija apie žemės mokestį