Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas už 2017 metus

Kadangi sulaukiame daug klausimų „ar mano deklaracija patikrinta?", paaiškiname, kur galite pasitikrinti savo deklaracijos statusą ir ką jis reiškia. Prisijungę prie EDS pasirinkite skiltį „Pateikti dokumentai ir formos". Ten matysite savo teiktas deklaracijas ir jų statusą. Jei matote statusą „Vertinami deklaracijos duomenys", reiškia, kad Jūsų deklaracijos duomenys yra tikrinami. Deklaraciją patikrinus, statusas gali pasikeisti į vieną iš šių:

  • „Permoka grąžinta/įskaityta" – reiškia, kad Jūsų deklaracija patikrinta, klaidų nerasta, o permoka Jums buvo grąžinta arba panaudota Jūsų turimoms nepriemokoms padengti;
  • „Neatitikimų nenustatyta" – reiškia, kad Jūsų deklaracija patikrinta, joje nėra klaidų. Šis statusas atsiranda prie tų deklaracijų, pagal kurias susidarė nepriemoka arba deklaracijos 33 laukelyje yra 0;
  • „Nustatyta neatitikimų"- reiškia, kad Jūsų deklaracija buvo patikrinta ir joje nustatytos klaidos. Apie klaidas VMI informuoja nurodytais kontaktais, dažniausiai elektroniniu paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad jei deklaracijos už 2017 m. pateiktos laiku, t. y. iki gegužės 2 d., deklaracijos patikrinamos ir permokos grąžinamos iki liepos 31 d. Jei deklaracijos buvo pateiktos už ankstesnius laikotarpius arba po gegužės 2 d., deklaracijos patikrinamos ir permokos grąžinamos per 90 dienų nuo paskutinio deklaracijos pateikimo.

  • Instrukcija: kaip užpildyti pajamų deklaraciją

Dažniausiai užduodami klausimai:

Paaiškinimai dėl 2017 m. pajamų ir turto deklaravimo bei kita informacija - Konsultacinės medžiagos kataloge

E. seminarų įrašai:

Deklaracijoje GPM308 apskaičiuotų mokesčių sumokėjimas:

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

  • Mokėtinos sumos pagal gyventojų pajamų deklaraciją turi būti sumokėtos iki 2018-05-02. Jei deklaracijos 33 laukelyje nurodyta neigiama suma − ją reikia sumokėti GPM įmokos kodu - 1441
  • Primename, kad už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai: po 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mokėtinos sumos. Delspinigiai turi būti sumokėti tuo pačiu įmokos kodu kaip ir mokėtini mokesčiai (galima mokėti vienu pavedimu).