i.MAS

i.MAS naudotojų skaičiaus ataskaita

  • i.SAF (Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio ataskaitos)
  • i.VAZ (Elektroninių važtaraščių posistemio ataskaitos)

i.MAS ataskaitos yra atnaujinamos kiekvieno mėnesio 5 dieną.