Informacija apie Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkomus asmens duomenis

Valstybinė mokesčių inspekcija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3, 5 ir 6 punktais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, nuostatas.

VMI informacinėse sistemose, projekto „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas" apimtyje atliekamo tyrimo vykdymo metu ir kvitų loterijos vykdymo metu tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios 14, Vilnius, vmi@vmi.lt).

Vaizdo stebėjimo duomenų valdytojai yra:

  • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios 14, Vilnius, vmi@vmi.lt);
  • Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Europos pr. 105, Kaunas);
  • Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (H. Manto g. 2, Klaipėda);
  • Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Durpyno g. 3, Panevėžys);
  • Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Vilniaus g. 265, Šiauliai);
  • Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Ulonų g. 2, Vilnius);

INFORMACIJA APIE VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS:

INFORMACIJA APIE KITUS VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS: