Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJUS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (centrinis mokesčių administratorius, Vasario 16-osios 14, Vilnius, vmi@vmi.lt) yra šių duomenų valdytoja:

  • Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų;
  • projekto „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas" apimtyje atliekamo tyrimo vykdymo metu tvarkomų asmens duomenų;
  • kvitų žaidimo vykdymo metu tvarkomų duomenų;
  • vaizdo stebėjimo duomenų.

Vaizdo stebėjimo, kuris vykdomas apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorijoje, duomenų valdytojos yra:

  • Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Europos pr. 105, Kaunas);
  • Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (H. Manto g. 2, Klaipėda);
  • Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Durpyno g. 3, Panevėžys);
  • Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Vilniaus g. 265, Šiauliai);
  • Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Ulonų g. 2, Vilnius).

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYTOJUS

Duomenų tvarkymui Valstybinė mokesčių inspekcija gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Valstybinė mokesčių inspekcija imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis, laikydamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymų ir kad duomenų tvarkytojai užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones.

Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi arba teisės aktu.

INFORMACIJA APIE VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TVARKOMUS DUOMENIS:

INFORMACIJA APIE KITUS VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS: