Kasos aparatai

Atnaujinimo data: 2016-02-02

Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

Šiame sąraše pateikiami Lietuvos Respublikoje leidžiami naudoti elektroninių kasos aparatų (toliau – EKA) ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modeliai. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Sąrašo lentelės stulpelyje „aparato arba automato modelio statusas Sąraše" gali būti nurodytas žodis „Įtrauktas" arba žodis „Išbrauktas". Statusas „Įtrauktas" reiškia, kad šio modelio aparatai be apribojimų gali būti naudojami, perparduodami ir perregistruojami. Statusas „Išbrauktas" atitinka Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 patvirtintoje Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje vartojamą „iš sąrašo išbrauktų kasos aparatų" sąvoką ir tokiems aparatams taikomi Vyriausybės nustatyti naudojimo bei perregistravimo apribojimai."

 

Įmonės, galinčios aptarnauti EKA ir atlikti perprogramavimo darbus

Kasos aparatų modelių pasiskirstymas pagal galimybę spausdinamuose kvituose atvaizduoti Euro ženklą

 

Teisės aktai, reglamentuojantys kasos aparatų, prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimą