Kokybės vadyba

Kokybės vadybos sistema Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įdiegta ir sertifikuota 2012 m. spalio mėnesį, įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuotą projektą Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-037 „Kokybės vadybos sistemos diegimas". 2016 m. spalio 08 d. po kartotinio sertifikavimo audito Valstybinei mokesčių inspekcijai išduotas atitikties sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.


Rizikos ir kokybės valdymo politika

Sertifikatas LST EN ISO 9001:2015