Korupcijos prevencija

Atnaujinimo data: 2017-01-25

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Todėl daugelis pasaulio valstybių, įskaitant Lietuvą, aktyviai kovoja su korupcija.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
 2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
 3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
 4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
 5. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
 6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:

 1. korupcijos rizikos analizė;
 2. kovos su korupcija programos;
 3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
 5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
 6. visuomenės švietimas ir informavimas;
 7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 8. įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės

 

VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimas

VMI vykdomos korupcijos prevencijos priemonės

 

Jei susidūrėte su korupcijos apraiškomis VMI (galimai neteisėtu VMI darbuotojų elgesiu / veiksmais / neveikimu), praneškite:

 

 • VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI:

ANONIMIŠKAI:

pasitikėjimo linija 1882
užpildydami elektroninę pasitikėjimo anketą
pasinaudodami mobiliąja programėle „Pranešk"
elektroniniu paštu korupcijosprevencija@vmi.lt

OFICIALIAI (NEANONIMIŠKAI):
elektroniniu būdu VMI interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/manovmi - www.vmi.lt  --> „Mano VMI"
pateikę pasirašytą pranešimą / skundą artimiausiam VMI padaliniui (http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai)

Kiekvienoje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, mokesčių mokėtojų aptarnavimo vietose Jūsų patogumui yra įrengtos pašto dėžutės (fizinės) nuomonėms, atsiliepimams, nusiskundimams, pasiūlymams bei kitai informacijai, susijusiai su korupcijos prevencija ir / ar korupcijos apraiškomis VMI pateikti.

 

Naudingos nuorodos: