Laiduotojų ir garantų registravimo žurnalas

Laiduotojų ir garantų registravimo žurnalas

VMI informuoja, kad vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu" patvirtintomis Registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu taisyklėmis, draudimo bendrovė CBL Insurance Europe DAC (kodas C33526, buveinės adresas – Fitzwilliam g. 13, Dublinas, Airija) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 1 d. sprendimu Nr. 135-1 Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įregistruota kaip laiduotojas.