Leidiniai

Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymas

Atnaujinimo data: 2016-01-20
Registracijos numeris   KD-5888   Data   2010.09.25   Teisės aktai LRS   LIETUVOS RESPUBLIKOS LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. IX-326

Kuriuos dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama įsigyti ženklų (FR0307)?

Atnaujinimo data: 2016-01-10
Registracijos numeris   KD-2834   Data   2012.09.23 Nuo 2016 -01- 01 Lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis,  nebebus ženklinami specialiu ženklu , todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 Įsigydamos ženklus, bendrovės privalėjo pateikti: Prašymo FR0307 formą (toliau...

Loterijų ir lošimų mokesčio tarifai ir mokestinis laikotarpis

Atnaujinimo data: 2016-01-02
Registracijos numeris   KD-5891   Data   2014-09-09   Nuo 2016-01-01 1. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 procentų mokesčio tarifas. 2. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 1 5 procentų mokesčio tarifas. 3. Organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 10...

Dėl Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-30
Registracijos numeris   KD-4695   Data   2015-12-30 Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalios Lošimų įstatymo nuostatos, kurios įtvirtina nuotolinius lošimus. Atitinkamai pakeistas Lošimų įstatymo 4 straipsnio 2 punktas, numatantis, kad lošimų mokesčio bazė yra suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą ne tik organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas, bet ir...

Kas ir kada bendrovėms išduoda loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialiuosius ženklus?

Atnaujinimo data: 2015-12-23
Registracijos numeris   KD-2832   Data   2012.09.23 Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis,  nebebus ženklinami specialiu ženklu , todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 Ženklus akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms išduoda AVMI teritoriniai skyriai,...

Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio bazė ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-12-23
Registracijos numeris   KD-5890 Loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra: 1) organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė; 2) organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir (nuo 2016-01-01 nuotolinius lošimus ) – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą; 3) organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, už leidime atidaryti automatų,...

Ką turi daryti bendrovė, praradusi ar sugadinusi ženklus?

Atnaujinimo data: 2015-12-20
Registracijos numeris   KD-2847   Data   2012.09.20 Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis,  nebebus ženklinami specialiu ženklu , todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 1. Ženklų praradimo atveju už jų saugojimą atsakingas darbuotojas nedelsdamas turi parašyti...

Kur registruojamos lošimo kortelės?

Atnaujinimo data: 2015-11-20
Registracijos numeris   KD-2853   Data   2012.09.20 Lošimo kortelės registruojamos toje teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurioje bendrovė įsiregistravusi mokesčių mokėtoja. AVMI registruojamos tik tokios lošimo kortelės, kurios atitinka Azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus ir yra sunumeruotos. Lošimo kortelės turi būti registruojamos visais atvejais, išskyrus, kai...

Kurie dokumentai teikiami registruojant lošimo korteles?

Atnaujinimo data: 2015-11-18
Registracijos numeris   KD-2858   Data   2012.09.18 Registruojant lošimo korteles AVMI teikiama: 1. Laisvos formos prašymas (2 egzemplioriai); 2. Įregistruoti teikiamos lošimo kortelės 1 egzempliorius su užrašu PAVYZDYS; 3. Lošimo korteles registruojančio asmens pasas ar kitoks asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su asmens kodu, nuotrauka bei atstovavimą Bendrovei patvirtinantis...

Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų (FR0583 ir FR0584) pateikimo terminai

Atnaujinimo data: 2015-11-13
Registracijos numeris   KD-5894   Data   2012.09.23 Nuo 2016-01-01 Loterijas arba azartinius lošimus organizuojantys juridiniai asmenys kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos , loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalo pateikti tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje tas...
Rodoma 1 - 10 iš 14 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 2