Leidiniai

Leidinys „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu“

Atnaujinimo data: 2018-03-22
Registracijos numeris   KD-2987   PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU I.pdf  

PVM sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymas ir naudojimas, PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimas VMI (i. SAF)

Atnaujinimo data: 2018-03-20
Registracijos numeris   KD-7884 Seminaro „ PVM sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymas ir naudojimas, PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimas VMI (i. SAF) " dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/      

Automobilių apmokestinimas PVM

Atnaujinimo data: 2018-03-16
Registracijos numeris   KD-8754 Seminaro „ Automobilių apmokestinimas PVM "  dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Gyventojų metinės pajamų deklaracijos GPM308 pildymo tvarka

Atnaujinimo data: 2018-03-15
Registracijos numeris   KD-8755 Seminaro „ Gyventojų metinės pajamų deklaracijos GPM308 pildymo tvarka "  dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Pagal kokią datą į SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį turi būti įtrauktos Didžiosios knygos ūkinės operacijos bei pirminiai dokumentai?

Atnaujinimo data: 2018-03-13
Registracijos numeris   KD-8629 Į SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį turi būti įtrauktos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai, užregistruoti ūkio subjekto Didžiojoje knygoje laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, t.y. pagal elemento „Įrašymo į Didžiąją knygą data" datą. Pirminiai dokumentai, teikiami SAF-T rinkmenos/ rinkmenos dalies Pirminių dokumentų duomenų elementų grupėje, turi atitikti Didžiosios knygos...

Ar įmonė SAF-T rinkmenoje turi pateikti pagal SAF-T techninę specifikaciją privalomus elementus, nors tokios informacijos nekaupia apskaitos programoje?

Atnaujinimo data: 2018-03-13
Registracijos numeris   KD-8637 VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 (VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. VA-127 redakcija) „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" 1 priede „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija" paaiškintos sutartinių ženklų ( , *, **) stulpelyje...

Pagal kokią XSD versiją ir kokia Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija vadovaujantis galima parengti SAF-T rinkmeną, teikiant buhalterinės apskaitos duomenis už 2017 m.?

Atnaujinimo data: 2018-03-13
Registracijos numeris   KD-8906 Ūkio subjektai SAF-T rinkmeną už 2017 m. gali parengti: - pagal 1.1 XSD ( SAF-T XML struktūros aprašo ) versiją, paskelbtą VMI interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/saf-t , parengtą vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija, taikoma už 2017 metus teikiamiems  duomenims, patvirtinta 2015-07-21 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-49...

AVMI darbo laikas deklaravimo laikotarpiu

Atnaujinimo data: 2018-03-13
Registracijos numeris   KD-8872   AVMI darbo laikas deklaravimo laikotarpiu

Išmokas išmokėjęs asmuo gyventojams išmoka B klasės išmokas ir nuo jų pajamų mokestį savo lėšomis į biudžetą sumoka ne tą patį mėnesį, kurį buvo išmokėtos išmokos. Kurio mėnesio deklaracijoje GPM313 turi būti deklaruojamos šios išmokos?

Atnaujinimo data: 2018-03-09
Registracijos numeris   KD-8873   Tokios išmokos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas to mėnesio, kurį išmokos buvo išmokėtos, mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje. Pavyzdys Individualios įmonės savininkas 2018 m. vasario mėn. iš individualios įmonės išsiėmė pinigų sumą (kaip avansu išmokėtą pelną) savo asmeninėms reikmėms. 2019 m. kovo mėn. individuali...
Rodoma 1 - 10 iš 8 907 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 891