Mėnesinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė* 2009–2014 metams

Atnaujinimo data: 2014-02-04
Įveskite mokestinius metus
 
Įveskite apskaičiuotą arba ketinamą gauti mėnesio atlyginimą**
(neatėmus sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio)
 Lt  ct
Vaikų (įvaikių), kuriuos faktiškai auginate, skaičius
Vaiku laikomas fizinis asmuo iki 18 metų, taip pat ir vyresnis, jei jis mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais.
Nuo 2014m. už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikomas 200 litų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD).
Nuo 2009 iki 2013m. už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 litų PNPD, už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 200 litų PNPD***.
Faktiškai vaikus (įvaikius) auginate
Nurodykite Jūsų darbingumo, specialiųjų poreikių, neįgalumo lygį***
- asmenys, kuriems nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis, arba
- senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba
- asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
- asmenys, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, arba
- sulaukę senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba
- sulaukę senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba
- asmenys, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, arba
- asmenys, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis.
Mėnesiui taikytinas neapmokestinamasis pajamų dydis:
  Lt
Mėnesiui taikytinas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis:
  Lt
Mėnesiui taikytinas neapmokestinamasis pajamų dydis apskaičiuotas pridėjus papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį:
  Lt

* Skaičiuoklė nepritaikyta neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) skaičiavimui, kai šeimoje auga vaikai iš skirtingų santuokų ir nėra įvaikinti vieno iš tėvų.

** Mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

*** Atitinkamas NPD ar PNPD dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų