Mėnesinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė* 2010–2015 metams

Atnaujinimo data: 2015-01-14
Įveskite mokestinius metus
Įveskite apskaičiuotą arba ketinamą gauti mėnesio atlyginimą**
(neatėmus sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio)
 Eur  ct
Vaikų (įvaikių), kuriuos faktiškai auginate, skaičius
Vaiku laikomas fizinis asmuo iki 18 metų, taip pat ir vyresnis, jei jis mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais.

Nuo 2015 m. už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikomas 60 eurų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - PNPD).

2014 m. už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikomas 57,92 eurų (200 litų) PNPD.

Nuo 2010 iki 2013 m. už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 28,96 eurų (100 litų) PNPD, už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 57,92 eurų (200 litų) PNPD***.

Faktiškai vaikus (įvaikius) auginate
Nurodykite Jūsų darbingumo, specialiųjų poreikių, neįgalumo lygį***
  • asmenys, kuriems nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis, arba
  • senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba
  • asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
  • asmenys, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, arba
  • sulaukę senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba
  • sulaukę senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba
  • asmenys, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, arba
  • asmenys, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis.
Mėnesiui taikytinas neapmokestinamasis pajamų dydis:
  Eur
Mėnesiui taikytinas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis:
  Eur
Mėnesiui taikytinas neapmokestinamasis pajamų dydis apskaičiuotas pridėjus papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį:
  Eur

* Skaičiuoklė nepritaikyta neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) skaičiavimui, kai šeimoje auga vaikai iš skirtingų santuokų ir nėra įvaikinti vieno iš tėvų.

** Mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

*** Atitinkamas NPD ar PNPD dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų