Mokesčių mokėtojų išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių mokėtojų išregistravimas iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) mokėtojų.

Paslaugos gavėjai

PVM mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvos asmenys turi teisę pateikti Prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:

- bendra jo gauto atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) yra mažesnė kaip 45 000 eurų;

- pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;

- nevykdo ekonominės veiklos;

- iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 eurų;

- išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju.

Užsienio asmenys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:

- Lietuvoje nutraukia veiklą;

- praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvą atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 eurų (jei užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įregistruotas dėl nuotolinės prekybos);

- pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;

- išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju.

PVM mokėtojai gali būti išregistruojami mokesčių administratorius iniciatyva, kai:

- nevykdo ekonominės veiklos ir (ar) prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių;

- pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo;

- yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys).

Paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priimamas spendimas išregistruoti iš PVM mokėtojų.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis FR0388 forma.

Prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro (FR0388);

- Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo. Užsienio asmens įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo originalą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


Failas PVM mokėtojo išregistravimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.