Mokesčių naujienos

Dėl administracinių nusižengimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-07-19

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  informuoja, kad 2017-06-29 priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 172 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-567 (TAR, 2017, Nr. 2017-12066), kuris įsigalios 2017-11-01.

Pažymėtina, kad pakeistos ANK 172 straipsnio 1 ir 3 dalys, kuriose numatyta administracinė atsakomybė ne tik  už neteisėtą naftos produktų pardavimą, bet ir neteisėtą jų įsigijimą mažmeninėje bei didmeninėje prekyboje. Kadangi licencijos išduodamos tik prekybai naftos produktams, tai atsisakyta sąvokos „licencijuojama veikla", ją praplečiant į „reguliuojama veikla".

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. liepos 17 d. rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-22523.

Informaciją parengė
Teisės departamentas