Mokesčių naujienos

Dėl energinių produktų mėginių neapmokestinimo akcizais ir atitinkamų gabenimo dokumentų

Atnaujinimo data: 2017-07-27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ AĮ) 43 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nuo akcizų atleidžiami energiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai. Atkreiptinas dėmesys, kad ši nuostata taip pat apima ir tuos atvejus, kai atitinkamas energinių produktų kiekis paimamas kaip mėginys panaudoti bandymams ir / arba atlikti tyrimus.

Atsižvelgiant į tai, jeigu energiniai produktai, nurodyti AĮ 1 priede, už kuriuos akcizai nesumokėti (kai taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas), kaip mėginys būtų išsiųsti iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio į laboratoriją (nepriklausomai nuo to, ar laboratorija yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlio teritorijoje, ar ne), tokiu atveju neturėtų būti išrašomas nei akcizų apskaičiavimo dokumentas (DAA), nei elektroninis akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas (e-AD).
Kadangi laikytina, kad energiniai produktai panaudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas turėtų Akcizų deklaracijos (FR0630 forma) priedo „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas" (FR0630S forma) 40 pozicijos langelyje nurodyti (deklaruoti) energinių produktų, panaudotų tyrimams, kiekį.

Pažymėtina, kad turi būti paimtas toks energinių produktų mėginio kiekis, kuris yra būtinas panaudoti atitinkamiems bandymams ir / arba atlikti atitinkamus tyrimus. Be to, mėginys turėtų būti vežamas su mėginio vežimo lydimaisiais dokumentais, kuriuose tikslinga nurodyti mėginio vežimo tikslą.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. liepos 27 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-23998.

Informaciją parengė
Teisės departamentas