Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, atleidimo nuo akcizų

Atnaujinimo data: 2017-07-25

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. birželio 22 d. priimtas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. 2017/1112, kuriuo iš dalies keičiamas 1993 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3199/93 ir panaikinamas 2016 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1867.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. liepos 25 d. rašte Nr. (18.3-31-2) RM-23532.

Informaciją parengė
Teisės departamentas