Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-06-20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2017 m. birželio 6  d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502  1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-418 (toliau – Įstatymas).

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-06-19 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-19336.


Informaciją parengė
Teisės departamentas