Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-06-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. Komentaro nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2019-05-21 raštu Nr. (14.16E-01)-6K-1902787.

Informuojame, kad minėto straipsnio komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.2.

PRIDEDAMA. GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punkto komentaras ir jo lyginamasis variantas, 21 lapas.
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-06-04   Nr. (18.18-31-1 E) RM-17189.

Informaciją parengė
Teisės departamentas