Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2017-07-19

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. liepos 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 573 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", įsigaliosiantis 2017 m. lapkričio 1 dieną.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. liepos 18 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-22617.

Informaciją parengė
Teisės departamentas