Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2016-11-22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" pakeitimo", kurio nuostatų įsigaliojimas nustatytas 2 laikotarpiais: vienos nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas, kitos − kitą dieną nuo paskelbimo Teisės aktų registre dienos.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-11-22 rašte Nr. (32.42-31-1 E) RM-32573

Informaciją parengė
Teisės departamentas