Mokesčių naujienos

Dėl pasikeitimų, susijusių su minimaliosios mėnesinės algos padidinimu

Atnaujinimo data: 2015-12-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau — MMA) dydis 350 eurai (nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31 buvo 325 eurai).

                 Dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD)

Atkreiptinas dėmesys, kad jau nuo 2016 m. sausio 1 d. nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai), kurių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) yra didesnės kaip 350 eurų, taikytinas mėnesio NPD yra siejamas su MMA, galiojančia einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną

Nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems nustatyti didesni fiksuoto dydžio NPD), pateikusiems darbdaviams prašymus taikyti NPD, mėnesio NPD pagal GPMĮ 20 straipsnio 2 dalyje pateiktą naują formulę turės būti apskaičiuojamas taip:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 200 – 0,34 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis (2016-01-01 - 350 eurų).

Tiems gyventojams, kurių per mėnesį gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos  bus ne didesnės kaip 350 eurų, nustatyta taikyti 200 eurų (vietoje 166 eurų, pagal 2015 m. galiojančias GPMĮ nuostatas) mėnesio NPD.

Pasikeitus MMA 2016 m. kalendoriniais metais, mėnesio NPD apskaičiavimas nesikeistų, jis ir toliau 2016 m. kalendoriniais metais būtų apskaičiuojamas pagal pateiktą formulę gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus didesnės kaip 350 eurų, o gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus ne didesnės kaip 350 eurų, ir toliau taikomas 200 eurų mėnesio NPD.

Metinį NPD numatyta apskaičiuoti pagal formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 2 400 – 0,34 x (GMP – 12 minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių t.y. 2016-01-01 4200 Eur (350x12),

kurioje GMP – metinių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma (išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskirtas išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos).

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio

2017 m. minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis bus 630 eurų (350x12x15 proc.), jeigu 2016 metais MMA nesikeis. Savivaldybių tarybos, 2017 m. nustatydamos fiksuotus pajamų mokesčių dydžius veiklai, vykdomai „neribojant veiklos teritorijos", negalės nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei 630 eurų. Tačiau veiklai, vykdomai konkrečios savivaldybės veiklos teritorijoje ir veiklai, vykdomai visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai galės būti nustatomi ir mažesni nei 630 eurų.

Dėl Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, privalo mokėti 9 proc. PSD įmoką nuo MMA (nuo 2016-01-01 MMA - 350 Eur);

ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai:

- kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau EDV (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) privalo mokėti 3 proc. PSD įmoką nuo MMA (nuo 2016-01-01 MMA- 350 Eur);

- kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai privalo mokėti 9 proc. PSD įmoką nuo MMA (nuo 2016-01-01 MMA - 350 Eur);           

- savarankiškai besidraudžiantys asmenys privalo mokėti 9 proc. PSD įmoką nuo MMA (nuo 2016-01-01 MMA - 350 Eur).

Atkreipiame dėmesį, kad už mokestinius laikotarpius nuo 2016-01-01 PSD įmokas gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai bei savarankiškai besidraudžiantys asmenys privalo mokėti į Sodros biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Šis informacinis pranešimas paskelbtas 2015-12-05 VMI prie FM rašte Nr. (18.26-31-1)-RM- 27031

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas