Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“, VMI prie FM viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-71 „Dėl operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir VMI prie FM viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ pakeitimų

Atnaujinimo data: 2018-06-07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2018 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo" pakeitimo", VMI prie FM viršininko 2018 m. birželio 5 d.  įsakymą Nr. VA-43 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-71 „Dėl operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo", VMI prie FM viršininko 2018 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. VA-44 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – Įsakymai).
Įsakymai parengti, atsižvelgiant į VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. VA-19 „Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016–2018 m. korupcijos prevencijos programa", kuriuo patvirtinta korupcijos prevencijos programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas, VMI prie FM vidaus audito skyriaus parengtą rekomendacijų, pateiktų kontrolės veiksmų dokumentavimo audito informacinėje sistemoje vertinimo 2017 m. gegužės 18 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. (15.20-02E)-255-3, įgyvendinimo pažymą.
Įsakymais, siekiama sumažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, operatyvaus patikrinimo metu surašomus dokumentus pateikiant vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91, nustatyta tvarka per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį  (toliau – Mano VMI).
Atliktais pakeitimais, numatyta mokesčių administratoriaus teisė surašyti įstatymo pažeidimo protokolą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatomis. Įstatymo pažeidimo protokolas surašomas bei nagrinėjamas vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo" nustatyta tvarka.
VMI prie FM informuoja, kad atsižvelgiant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma nėra laikytina individualiu administraciniu aktu, sukeliančiu mokesčių mokėtojams teisines pasekmes, o laikytina tik viešojo administravimo institucijos tarpiniu sprendimu, kuris nėra administracinės bylos objektu, pakeitė priešpriešinės informacijos surinkimo pažymą, kurioje panaikino apskundimo tvarką. Įsakymu taip pat pakeičiama Operatyvaus patikrinimo pavedimo apskundimo tvarka, atsižvelgiant į nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo bei Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nuostatas. Formų pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-06-06 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-21575.

Informaciją parengė
Teisės departamentas