Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-87 „Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-06-08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2018 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" ir VMI prie FM viršininko 2018 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. VA-48 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-87 „Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymai).
VMI prie FM pažymi, kad Įsakymai parengti atsižvelgiant į VMI prie FM viršininko patvirtinto 2018 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. VA-19 „Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016–2018 m. korupcijos prevencijos programa", kuria patvirtinta korupcijos prevencijos programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas ir VMI prie FM vidaus audito skyriaus parengta rekomendacijų, pateiktų kontrolės veiksmų dokumentavimo audito informacinėje sistemoje vertinimo 2017 m. gegužės 18 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. (15.20-02E)-255-3, įgyvendinimo pažymą.
Įsakymų pakeitimais, siekiama sumažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, mokestinio patikrinimo metu surašomus dokumentus, pateikiant vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91, nustatyta tvarka per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį  (toliau – Mano VMI).
Įsakymuose numatyta, kad pavedime tikrinti būtų nurodoma be kitų rekvizitų ir mokestinio patikrinimo dalyko (temos) tikrintinas laikotarpis. Taip pat atnaujinta pavedimo tikrinti apskundimo tvarka. Pavedimo tikrinti formos pakeitimas įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-06-08 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-21776.

Informaciją parengė
Teisės departamentas