Mokesčių naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-10-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė 2018-10-04 informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-34308 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (toliau – Įsakymas). Įsakymu patvirtintas Žemės mokesčio administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimas, nauja redakcija išdėstyti Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703) bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716). Pakeitimai taikomi apskaičiuojant žemės mokestį už 2018 ir vėlesnius metus.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018-10-04 rašte Nr. (32.42-31-1E)RM-34308.

Informaciją parengė
Teisės departamentas