Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ pakeitimo.

Atnaujinimo data: 2017-05-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. VA-35 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau ― įsakymas).
Įsakymu išdėstytos nauja redakcija formos FR1045, FR1046, FR1048, FR1062, kuriose pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso numatyti straipsniai į atitinkamus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įtvirtintus straipsnius.
Įsakymu pakeistos formų pildymo taisyklės, nurodant, jog siekiant surašyti administracinio nusižengimo protokolą ar nurodymą, naudojamos administracinių nusižengimų protokolo bei administracinių nurodymų formos patvirtintos 2015 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Nutarimas). Administracinio nusižengimo protokolo bei nurodymo formos užpildymo tvarką reglamentuoja Nutarimas.
Įsakymu panaikinta administracinio nusižengimo protokolo forma bei administracinio nurodymo forma.


Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2017-04-28 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-13423

Informaciją parengė
Teisės departamentas