Mokesčių naujienos

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Atnaujinimo data: 2018-02-08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena,  kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2017 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi deklaruoti metines pajamas.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018-02-01 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-3648.

Informaciją parengė
Teisės departamentas