Naujienos

Priimdami sprendimus dėl įmonių finansavimo, Lietuvos bankų asociacijos nariai galės remtis ir VMI duomenimis

Atnaujinimo data: 2018-12-13

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI) informuoja, kad mokesčių administratorius ir Lietuvos bankų asociacija (toliau – LBA) pasirašė memorandumą, kuriuo, įgyvendinant „baltųjų finansų" iniciatyvą, siekiama skaidresnės verslo aplinkos ir lygių konkurencijos rinkoje galimybių užtikrinimo. Memorandume numatyta, jog bankams, priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, šių patikimumui įvertinti suteikiama teisė naudoti paslaptyje nelaikomus ir VMI viešai skelbiamus duomenis apie mokesčių mokėtojus.  

Jau netrukus, 2019 m. pradžioje, VMI įvertinusi įmonių patikimumą viešai skelbs informaciją apie tai, ar jos atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Tos įmonės, kurios tokių kriterijų neatitiks, ateityje negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (bus šalinami iš pirkimo procedūros), joms nebus suteikiamas (arba bus panaikintas) paramos gavėjo statusas. Taip pat į įmonių atitiktį kriterijams bus atsižvelgiama, joms siekiant gauti bankų finansavimą.

„Praktika rodo, jog viešumas skatina mokesčių mokėtojus „pasitempti" ir sąžiningai mokėti mokesčius, didinti savo veiklos skaidrumą bei suteikia informacijos, kuri padeda įvertinti verslo partnerių patikimumą", – sako VMI vadovė Edita Janušienė, pažymėdama, jog galimybė bankams identifikuoti galimai šešėlyje veikiančias įmones, kuomet svarstomi jų prašymai gauti finansavimą, turėtų būti dar viena paskata pastarosioms atsisakyti ydingo veiklos būdo ir ateityje veikti sąžiningai.

„Suvokdami savo įtaką visuomenei, skiriame daug dėmesio etikos ir sąžiningumo standartų propagavimui, užtikriname verslo praktikų skaidrumą. Tad šis bendradarbiavimas – logiškas žingsnis į priekį, stiprinant atsakingo verslo tradicijas Lietuvoje", – sakė LBA prezidentas Mantas Zalatorius.

Memorandumas numato, kad vertindami klientų (juridinių asmenų) patikimumą, visi LBA nariais esantys bankai, be to, ar jų klientas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, taip pat turi teisę vertinti ir kitus paslaptyje nelaikomus, viešai skelbiamus duomenis. Šiuo metu VMI jau skelbia duomenis apie įmonės turimą mokesčių skolą; vidutinio darbo užmokesčio palyginimą su tos pačios veiklos ir savivaldybės įmonių vidutiniu darbo užmokesčiu; ilgalaikių skolininkų sąrašą.

Kitąmet VMI paskelbs dar daugiau viešų duomenų – įmonių pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio atotrūkį bei atitikimą VMI nustatytiems viešai skelbiamiems kriterijams, dėl kurių jos laikomos tinkamai vykdančiomis savo mokestines prievoles.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

#

Rūta Asadauskaitė,

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

tel.: +370 2687927, +370 620 88383; el. p. ruta.asadauskaite@vmi.lt

 

#

Valerija Lebedeva,

Lietuvos bankų asociacija

tel.: +370 670 30408; el. p. valerija.lebedeva@lba.lt