Naujienos

« Grįžti

Jūsų duomenys tvarkomi atsakingai ir yra saugūs

Atnaujinimo data: 2018-05-25

Siekdami apsaugoti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) tvarkomus fizinių ir juridinių asmenų duomenis, komercinę ir banko paslaptį, kitą VMI tvarkomą informaciją, visuomet didelį dėmesį skyrėme duomenų saugai užtikrinti ir tinkamoms organizacinėms bei techninėms duomenų saugumo priemonėms įgyvendinti.

Įgyvendindami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatas, paskyrėme už duomenų apsaugą atsakingus darbuotojus, kurių kontaktiniai duomenys yra skelbiami VMI interneto svetainėje (http://www.vmi.lt/cms/duomenu-apsaugos-pareigunai). Taip inventorizavome VMI tvarkomus duomenis, parengėme naujus procesus, susijusius su poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimu, duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymu, fizinių asmenų naujų teisių įgyvendinimu. Atsižvelgdami į BDAR numatytus pokyčius, peržiūrėjome, kiek VMI tvarko duomenų su fizinio asmens sutikimu ir ar sutikimai atitinka BDAR nuostatas, taip pat peržiūrėjome bei atnaujinome duomenų tvarkymo ir informacijos saugumo incidentų valdymo taisykles, parengėme duomenų tvarkymo sutarties formą, kuri bus pasirašoma su duomenų tvarkytojais.

Atsižvelgdami, kad VMI svarbu užtikrinti ne tik fizinių asmenų, bet ir juridinių asmenų duomenų, komercinės paslapties apsaugą, tam tikras BDAR naujoves pritaikėme ir juridinių asmenų duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, inventorizavome VMI tvarkomus ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų duomenis.

Kadangi užtikrinant duomenų saugumą, yra labai svarbus ir darbuotojų sąmoningumas, labai daug dėmesio skiriame VMI darbuotojų sąmoningumui didinti duomenų saugos užtikrinimo srityje: vykdome mokymus, rengiame atmintines ir kt.

Kaip iki šiol, taip ir dabar mūsų prioritetas – saugūs Jūsų duomenys, todėl didelį dėmesį skirsime atitikties BDAR gerinimui ir aktyviai reaguosime į besiformuojančią praktiką BDAR įgyvendinimo srityje, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Europos duomenų apsaugos valdybos rekomendacijas bei teismų praktiką.