Naujienos

« Grįžti

Dėl biodujų apmokestinimo akcizais

Atnaujinimo data: 2016-03-14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), informuoja, kad biodujos, sudarytos iš 100 proc. biomasės (pavyzdžiui, iš 25 proc. karvių mėšlo, 25 proc. paukščių mėšlo ir 50 proc. vandens) (toliau — biodujos) klasifikuojamos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau — KN) 2711 19 arba 2711 29 subpozicijose. Atsižvelgiant į tai, biodujoms ekvivalentiškas produktas turėtų būtų naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (išskyrus gamtines dujas), kurie pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau — Akcizų įstatymas) 39 straipsnį būtų apmokestinami 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifu.

Pažymėtina, kad biodujos, klasifikuojamos KN 2711 19 subpozicijoje (suskystintos), yra įtrauktos į Akcizų įstatymo 2 priedą. Vadinasi, joms yra taikomi reikalavimai dėl prekių kontrolės ir gabenimo, t. y., kad jos turėtų būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir pan. Tuo tarpu biodujos, klasifikuojamos KN 2711 29 subpozicijoje (dujinės būsenos), nėra įtrauktos į Akcizų įstatymo 2 priedą, todėl joms nėra taikomi minėti reikalavimai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2016 m. kovo 14 drašte Nr. (18.3-31-2 E) RM-5029.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas