Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 71, iš jų:
6 – padėkos tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;
2 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą ilgametį darbą;
1 – padėka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
62 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 3, iš jų:
1 -  vienkartinė piniginė išmoka už vienkartinės ypatingos svarbos užduoties atlikimą Mokesčių mokėtojų registro plėtros projekte;
1 - padėka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
1 – vardinė dovana už ilgametę tarnybą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą.

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 32, iš jų:
6 – padėkos už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei Mokestininkų dienos proga;
1 – padėka už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
21 – vardinė dovana už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei Mokestininkų dienos proga;
4 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. IV ketvirtis

 

 

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 25, iš jų:
17 – padėkų tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;
4 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą darbą jubiliejinių sukakčių proga;
1 – padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
3 – padėkos už nepriekaištingą darbą jubiliejinių sukakčių proga.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 17, iš jų:
1 – padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
4 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;
4 - padėkos ir vardinės dovanos už gerą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;
1 – padėka ir vardinė dovana už gerą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
2 – padėkos už gerą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą;
3 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
1 – padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą darbą;
1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir ilgametį darbą.

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 7, iš jų:
1 – padėka už labai gerą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
2 - padėka ir vardinė dovana už labai gerą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
3 – suteiktos 5 mokamos poilsio dienos neeilinio vertinimo metu tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. IV ketvirtis

 

 

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 23, iš jų:
11 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
3 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
9 – padėkos tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 24, iš jų:
14 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga;
10 – padėkų už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;

2019 m. III ketvirtis

Viso 12, iš jų:
5 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių
sukakčių proga;
5 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą
Mokestininko dienos proga;
1 - padėka ir vardinė dovana už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos
rezultatus, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei
Mokestininko dienos proga;
1 - vardinė dovana už pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus,
iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, lojalumą naujovėms bei
Mokestininko dienos proga.

2019 m. IV ketvirtis

 

 

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019m. I ketvirtis

Iš viso 30, iš jų:
17 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga;
1 – padėka už pasiektus rezultatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga ir vienkartinė piniginė išmoka (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai;
1 – vienkartinė piniginė išmoka įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;
3 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius, ir vienkartinės išmokos, įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;
8 – vienkartinių piniginių išmokų (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 22, iš jų:
2 – vienkartinės piniginės išmokos įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius ir padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
2 – vienkartinės piniginės išmokos įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;
2 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius;
15 – padėkų už nepriekaištingą ilgametę tarnybą;
1 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. III ketvirtis

5 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus
rezultatus Mokestininko dienos proga.

2019 m. IV ketvirtis

 

 

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 11, iš jų:
5 – padėkos asmeninių jubiliejų proga;
1 – vienkartinė piniginė išmoką už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;
5 – penkios mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 8, iš jų:
6 – padėkos už nepriekaištingą ir ilgametį nuoširdų darbą jubiliejinės sukakties proga;
2 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą;

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 8, iš jų:
5 - padėkos asmeninių jubiliejų proga;
3 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pasiektus
rezultatus Mokestininko dienos proga.

2019 m. IV ketvirtis

 

 

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Laikotarpis

Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis

Iš viso 28, iš jų:
5 – padėkos jubiliejinių sukakčių proga.
9 – suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.
14 – vienkartinių piniginių išmokų (pareiginės algos dydžio), tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai.

2019 m. II ketvirtis

Iš viso 4, iš jų:
4 – padėkos už gerą ilgametę tarnybą jubiliejaus proga.

2019 m. III ketvirtis

Iš viso 6, iš jų:
1 - viršininko padėka tarnautojo jubiliejinės sukakties proga;
5 - viršininko padėkos tarnautojo jubiliejinių darbo VMI sukakčių
proga.

2019 m. IV ketvirtis