Paslaugos

« Grįžti

Fizinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre

Atnaujinimo data: 2015-06-29

Paslaugos pavadinimas

Fizinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre (toliau — Registras).

Paslaugos gavėjai

Lietuvos ir užsienio fiziniai asmenys (toliau — Fiziniai asmenys).

Paslaugos apibūdinimas

Fiziniai asmenys, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą arba kai jiems atsiranda prievolė mokėti ir/ar išskaičiuoti mokestį jį reglamentuojančio įstatymo pagrindu, yra registruojami į Registrą.

Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, pateikę mokesčių administratoriui prašymą ir Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo.

Kitų fizinių asmenų vykdomos veiklos sustabdymas Registre gali būti registruojamas motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiui pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktą informaciją.

Advokatų, jų padėjėjų, notarų, antstolių veiklos nutraukimas Registre gali būti registruojamas pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jeigu tokie pranešimai yra gauti.

Kiti mokesčių mokėtojai, pageidaujantys nutraukti veiklą, turi apie tai pranešti mokesčių administratoriui.

Iš Registro Fiziniai asmenys išregistruojami mirties atveju.

Jei pasikeičia ir/ar papildomi Registre įregistruoti duomenys, Fiziniai asmenys duomenis turi patikslinti. Duomenys gali būti tikslinami ir mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Individualios veiklos vykdymo pažyma suformuojama Mano VMI įregistravus fizinio asmens individualią veiklą.

Pažymą taip pat galima atsiimti VMI.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 forma.

Prašymą turi pateikti:

- notarai, advokatai, advokatų padėjėjai ir antstoliai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų veiklos pradžios dienos;

- kiti individualią ar kitą veiklą vykdantys Fiziniai asmenys ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną;

- visi Fiziniai asmenys, vykdantys individualią ar kitą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų apie juos pasikeitimo dienos;

- visi Fiziniai asmenys, vykdantys individualią ar kitą veiklą ir pageidaujantys ją nutraukti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Fizinio asmens prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (REG812);

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, jeigu turi – leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje), jeigu Prašymas teikiamas tiesiogiai, arba jų kopijos, jeigu Prašymas siunčiamas paštu);

- įgaliojimas, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra advokatas, jeigu Prašymą teikia advokatas;

- dokumentai, kurie patvirtina, kad asmuo yra įtrauktas į advokatų padėjėjų sąrašą, jeigu Prašymą teikia advokato padėjėjas;

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo yra notaras, jei Prašymą teikia notaras;

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra antstolis, jei Prašymą teikia antstolis.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Prašymas pakeisti savo registrinius duomenis REG812 formos pagrindu
Failas Elektroninis mokesčių mokėtojų įregistravimas / duomenų keitimas / išregistravimas Mokesčių mokėtojų registre

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.