Pažymų apie Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėtų mokesčių išdavimas

Atnaujinimo data: 2017-01-24

Paslaugos pavadinimas

Pažymų apie Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėtų mokesčių išdavimas.

Paslaugos gavėjai

Nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, užsienio valstybių rezidentai (fiziniai ir juridiniai asmenys).

Paslaugos apibūdinimas

Nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai gali gauti pažymą apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas bei nuo jų Lietuvoje išskaičiuotus ir (ar) sumokėtus mokesčius.
Užsienio valstybių rezidentai gali teikti tvirtinti pažymą apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir Lietuvoje nuo pajamų šaltinio išskaičiuotus ir (ar) sumokėtus mokesčius.

Paslaugos suteikimo trukmė

Nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams FR0594 arba FR0595 pažyma išduodama per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
Užsienio valstybių rezidentams pažyma FR0023 (DAS-3) patvirtinama per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti šią pažymą pateikimo dienos.

Pažymos forma

Pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 forma.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 forma.
Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti ir pateikimo terminas

- Laisvos formos prašymas;
- Dalinai užpildyta pažyma apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius (FR0023 (DAS-3)), kai prašymą tvirtinti pažymą teikia užsienio valstybės rezidentas;
- įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.
Nuolatiniai Lietuvos gyventojai prašymą gali teikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui ne anksčiau kaip kovo 1 dieną.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, el. paštu.

El.paštu galima tik pateikti prašymą gauti FR0594 arba FR0595 pažymą.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. VA-50 „Dėl gyventojų gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.