Naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko įsakymų pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-02-08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja (toliau - VMI prie FM), kad VMI prie FM viršininko 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. VA-12 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitė Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisykles (toliau – taisyklės).

Esminiai taisyklių pakeitimai:

Pagal numatomą teisinį reguliavimą, atsisakoma taisyklių 18.1 papunkčio nuostatos, kad mokesčių administratorius sprendimą nepradėti derybų priima tokiu atveju, kai mokesčių mokėtojo atžvilgiu yra pradėtas / vyksta ikiteisminis tyrimas arba baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme, ir atitinkamai papildoma 18punktu, kuriuo įteisinama, kad klausimas dėl susitarimo pasirašymo pagrįstumo ir tikslingumo gali būti sprendžiamas ir tais atvejais, kai mokesčių mokėtojo atžvilgiu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas arba baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme.

Atitinkamai VMI prie FM viršininko 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-283 „Dėl Darbo grupių sudarymo ir darbo organizavimo priimant sprendimus dėl susitarimo su mokesčių mokėtoju dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo pagrįstumo ir tikslingumo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-393 redakcija) (toliau – įsakymas), pakeistos Darbo grupių sudarymo ir darbo organizavimo priimant sprendimus dėl susitarimo su mokesčių mokėtoju dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo pagrįstumo ir tikslingumo taisyklių susijusios nuostatos.

VMI prie FM pažymi, kad minėti teisės aktai įsigalioja 2019 m. vasario 6 dieną.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-02-05 rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-4126.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Jūsų reitingas
Vidurkis (Balsavo: 0)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 žvaigždutės iš 5.