Informaciniai pranešimai

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų...

Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų...

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-01-02
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė paaiškinimą apie priimtų 2018 metų gruodžio 11 dienos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio...

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-01-01
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė paaiškinimą apie priimto 2018 metų gruodžio 4 dienos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio...

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar nuo 2019 metų liepos 1 d. PVM mokėtojai fiziniai asmenys turės teisę PVM mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį?


Ne. Šia teise galės pasinaudoti tik PVM mokėtojai juridiniai asmenys, kurių pajamos iš ekonominės veiklos praėjusiais metais neviršijo 300000 eurų, bet tik tie juridiniai asmenys, kurie neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių / paslaugų iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, už kurias privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka. Fizinių asmenų PVM mokėtojų PVM mokestiniam laikotarpiui šis PVMĮ pakeitimas įtakos neturi. Jie ir toliau taikys kalendorinio pusmečio arba kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.


2. Įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų ir kuri nevykdo įsigijimų iš kitų valstybių narių, nuo š. m. liepos 1 d. nori taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi mokesčių administratoriui pateikti Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau – Prašymas)?


Prašymą mokesčių administratoriui įmonė gali pateikti 2019 m. birželio – birželio mėnesiais. Įmonė Prašymą turės pateikti per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".


3. Įmonė, PVM mokėtoja, kuriai nuo 2019 m. liepos 1 d. automatiškai taikomas kalendorinio ketvirčio mokestinis PVM laikotarpis, nuo liepos 1 d. nori taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi mokesčių administratoriui pateikti Prašymą?


Jeigu nuo 2019 m. liepos 1 d. įmonė pageidauja taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, ji turi pateikti mokesčių administratoriui Prašymą. Prašymą mokesčių administratoriui Įmonė gali pateikti laikotarpyje nuo 2019 m. birželio 1 dienos iki birželio 30 dienos. Prašymą pateikiamas per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį". Jeigu įmonė Prašymą teiks nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d., ji mokesčių administratoriui turės pateikti laisvos formos popierinę Prašymo formą (tokia Prašymo forma galės būti pateikiama tiek įteikiant tiesiogiai, tiek paštu, tiek kaip paklausimas per Mano VMI).


4. Įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų ir kuri nevykdė įsigijimų iš kitų valstybių narių, nuo š. m. spalio 1 d. nori taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui?


Prašymą mokesčių administratoriui įmonė turės pateikti ne vėliau kaip 8 darbo dienos iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios, t. y. iki rugsėjo 18 dienos. Prašymą mokesčių administratoriui įmonė turės pateikti per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".


5. Įmonė taiko kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį. Prasidėjus ketvirčiui, tarkim spalio mėnesį, įmonė nusprendžia, kad ji nori taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį. Nuo kurios datos įmonė galės taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį?


Įmonė kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį galės taikyti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tuo tikslu įmonė ne vėliau, kaip 8 darbo dienos iki šio mokestinio laikotarpio taikymo pradžios turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui.


6. Ar įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, gali taikyti ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?


Negali, nes įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų.


7. Įmonės, PVM mokėtojos, pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, tačiau jau šių metų birželio mėnesį įmonės pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais metais viršijo 300 000 eurų. Ar įmonė šiais metais gali taikyti ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?


Gali, jeigu neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių / paslaugų iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, už kurias privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka.


8. Įmonė buvo įsteigta 2018 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota gegužės mėnesį. 2018 metų sausio – balandžio mėnesiais įmonės pajamos iš ekonominės veiklos sudarė 40 000 eurų, gegužės – gruodžio mėnesiais – 280 000 eurų. Ar ši įmonė nuo š. m. liepos 1 d. gali taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?


Negali, nes įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų (40 000 + 80 000).


9. Kaip suprantama Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklėse vartojama sąvoka „naujai įsteigti PVM mokėtojai"?


Taisyklėse vartojama sąvoka „naujai įsteigti PVM mokėtojai" suprantama kaip einamaisiais metais į PVM mokėtojų registrą įregistruoti PVM mokėtojai nuo jų įregistravimo dienos iki einamųjų metų pabaigos.


10. Įmonė buvo įsteigta 2019 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota kovo mėnesį. 2019 metų sausio – vasario mėnesiais įmonės pajamos iš ekonominės veiklos sudarė 45 000 eurų, kovo – gegužės mėnesiais – 280 000 eurų. Ar šis naujai įsteigtas PVM mokėtojas nuo š. m. liepos 1 d. gali taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį??


Negali, nes naujai įsteigto PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų (45 000 + 280 000).


11. Įmonė įsteigta 2019 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota kovo mėnesį. Įmonė nori taikyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį. Nuo kada šis naujai įsteigtas PVM mokėtojas gali taikyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį?


Įmonė kitokį PVM mokestinį laikotarpį galės taikyti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tuo tikslu įmonė ne vėliau, kaip 8 darbo dienos iki kito mokestinio laikotarpio taikymo pradžios (t. y. iki kitų metų sausio 1 dienos) turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui.


12. Ar reikia pateikti Prašymą taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį, jeigu kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikančio PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus ar einamaisiais kalendoriniais metais (kai yra naujai įsteigtas PVM mokėtojas) viršijo 300 000 eurų ?


Ne, nereikia. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantys PVM mokėtojai (išskyrus naujai įsteigtus PVM mokėtojus), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį be atskiro Prašymo turi pradėti taikyti nuo kitų metų pradžios. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantys naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurių pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį be atskiro Prašymo turi pradėti taikyti nuo kito ketvirčio, kada buvo viršyta 300 000 eurų riba, pradžios.


13. Įmonė gruodžio mėnesį pateikė Prašymą nuo kitų metų sausio 1 d. taikyti kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį. Įmonė prognozavo, kad jos pajamos iš ekonominės veiklos per šiuos kalendorinius metus neviršys 300 000 eurų. Mokesčių administratorius priėmė Sprendimą dėl PVM ketvirčio mokestinio laikotarpio taikymo įmonei nuo kitų metų sausio 1 dienos. Kitų metų sausio mėnesį paaiškėjo, kad įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų. Ar gali įmonė nuo kitų metų sausio 1 dienos taikyti kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį?


Ne, negali. Įmonė, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, neatsižvelgiant į tai kad jai buvo išduotas mokesčių administratoriaus Sprendimas taikyti PVM ketvirčio mokestinį laikotarpį, nuo kitų metų sausio 1 d. be atskiro Prašymo turi taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.


Mokestinis PVM laikotarpis

1. Ar Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies punktuose minimi kriterijai vertinami atskirai ar kartu?


Pažymėtina, jog įsigaliojusiu pakeitimu nuo 2019 m. sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija vertins kiekvieno juridinio asmens ar individualia veikla užsiimančio fizinio asmens patikimumą. Mokesčių mokėtojas neatitikęs bent vieno iš minimų kriterijų bus laikomas kaip neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


2. Kokios pasekmės gali kilti, jeigu mokesčių mokėtojas neatitiks minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų?


Jeigu mokesčių mokėtojas neatitiks minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje, tokiu atveju mokesčių mokėtojas bus pašalintas iš viešųjų pirkimų procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Taip pat šių kriterijų neatitikimas suteiks teisę institucijoms nesuteikti paramos gavėjo statuso, o tais atvejais, kuomet mokesčių mokėtojas jau turi paramos gavėjo statusą, jį panaikinti.


3. Ar šie minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bus taikomi ir tiems mokesčių mokėtojams, kurie vykdo veiklą su verslo liudijimu?


Individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo, veiklą gali vykdyti tiek pagal pažymą, tiek pagal verslo liudijimą. Atsižvelgiant į tai, šie kriterijai bus vertinami tiek individualia veikla pagal pažymą, tiek individualia veikla pagal verslo liudijimą užsiimančio fizinio asmens atžvilgiu.


4. Ar už Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus pažeidimus apskaičiuotos mokesčių sumos sumuojamos, jeigu padarai daugiau negu vieną pažeidimą?


Mokesčių mokėtojas bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojų kriterijų, jeigu mokesčių mokėtojas padarys mokestinį pažeidimą ar kelis iš išvardintų šiame punkte bei bus apskaičiuota dėl bent vieno iš padarytų mokestinių pažeidimų daugiau kaip 15 000 eurų mokesčių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad pagal atskirus padarytus pažeidimus apskaičiuotos mokesčių sumos nesisumuos.


5. Kaip skaičiuojamas 3 metų vertinimo terminas, ar nuo pažeidimo padarymo momento, ar nuo galutinio įsigaliojusio sprendimo?


Pažymėtina, kad įstatymo papildymas šiuo punktu įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad mokesčių administratorius vertins padarytus pažeidimus tik nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau atkreipiame dėmesį, jog mokesčių administratorius vertins mokesčių mokėtojo atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams nuo galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo priėmimo. Todėl nepaisant to, kad mokesčių mokėtojas padarys pažeidimą 2019 m. sausio 2 d., o sprendimas dėl šio pažeidimo bus priimtas 2019 m. balandžio 2 d., mokesčių mokėtojas bus laikytinas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2019 m. balandžio 2 d. iki 2022 m. balandžio 2 d.


6. Ar tais atvejais, kai už vieną iš minėtų kriterijuose įtvirtintų pažeidimų yra nubaudžiamas juridinio asmens valdybos narys ar akcininkas, laikytina, kad juridinis asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų?


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratorius valdybos, akcininkų ir kitų asmenų atitikimo minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, kurie nėra paskirti į juridinio asmens vadovo pareigas, nevertins. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad jeigu juridinio asmens valdybos narys ar akcininkas bus baustas už nuostatose įtvirtintus pažeidimus, juridinis asmuo atitiks minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


7. Jeigu juridinis asmuo ar individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo bus nubaustas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas Valstybinės darbo inspekcijos ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, bus laikoma, kad toks asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų?


Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau - UĮ) 56 straipsnyje yra numatyta atsakomybė už nelegalų darbą, o pagal UĮ 60 straipsnį už Įstatyme numatytus pažeidimus bylas nagrinėja ir baudas skiria institucijos nurodytos UĮ 55 straipsnyje. Taigi pagal UĮ 55 straipsnį pažeidimus turi teisę nagrinėti ir baudas skirti Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Atsižvelgiant į tai, jeigu pagal UĮ nuostatas juridiniam asmeniui pažeidimą nagrinės ir baudą paskirs viena iš minėtų institucijų, bus laikoma, kad toks mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


8. Kada juridinis asmuo ar jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitiks Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų?


Juridinis asmuo (ar) jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitiks Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, jeigu jis per paskutinius 3 metus apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas pagal bent vieną Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 1891, 199, 1991, 1992, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 straipsnį.


9. Tais atvejais, kai juridinio asmens vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo yra nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą mažesne nei 1500 eurų bauda, nors straipsnyje numatyta, kad galima skirti ir didesnę baudą, bus laikoma, kad asmuo atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus?


Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad asmuo bus laikomas atitinkančiu minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, jeigu per paskutinius vienerius metus iki jo vertinimo dienos jam nebuvo paskirta 1500 eurų ar didesnė bauda už vieną iš punkte minimų straipsnių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, jog nepaisant to, kad sankcijoje yra numatyta didesnė bauda negu yra faktiškai paskirta, asmenys tokiu atveju bus laikomi atitinkantys minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


10. Ar asmuo bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metus, jeigu jam paskirta bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, kuris paminėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte?


Jeigu mokesčių mokėtojui yra paskirta bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte minėtų straipsnių pažeidimą, kurios dydis yra 1500 eurų arba didesnė, tokiu atveju mokesčių mokėtojas bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų. Taip pat svarbu pažymėti, kad mokesčių mokėtojas taip pat bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, jeigu jis padarys pakartotinį nusižengimą per 1 metus (vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte išvardintų nusižengimų).


11. Ar įspėjimas už numatytą straipsnį bus priskiriamas prie padarytų nusižengimų?


Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 23 straipsnyje išvardintos visos administracinių nuobaudų rūšys. Pažymėtina, kad šio straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatyta tarp visų kitų ir įspėjimo nuobauda. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad mokesčių mokėtojui padariusiam administracinį nusižengimą ir institucijai paskyrus įspėjimą, laikytina, kad asmuo jau yra padaręs administracinį nusižengimą, o jeigu jis per 1 metus padarys tokį patį nusižengimą, už kurį bus paskirta bauda, toks asmuo jau bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


12. Jeigu juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo buvo nubaustas už vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje minėtų pažeidimų, arba padarė vieną iš išvardintų nusikaltimų, dėl ko juridinis asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, tačiau šis vadovas buvo atleistas ir priimtas naujas, ar tokiu atveju bus laikoma, kad juridinis asmuo yra atitinkantis minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus?


Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies punktuose yra numatyta, kad mokesčių administratorius vertina juridinio asmens atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams vertindamas ir juridinio asmens vadovo baustumą / teistumą už atitinkamai 3 ir 1 praėjusius metus. Todėl nepaisant to, kad juridinio asmens vadovas, kuris buvo baustas arba teistas už įstatyme nustatytus pažeidimus, jau nėra juridinio asmens vadovas, tačiau mokesčių administratorius atitinkamai 3 arba 1 metus laikys tokį juridinį asmenį neatitinkantį minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.
Taip pat svarbu pažymėti, kad tuo atveju, kai juridinio asmens vadovas, kuris yra teistas ar baustas pagal nurodytus pažeidimus, įsidarbina vadovu kitame juridiniame asmenyje nepraėjus naikinamajam terminui, tas juridinis asmuo tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

1. Kokioms prekėms nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas?


Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas tiekiamiems standiesiems diskams (iki 2022 m. vasario 28 d.) ir mobiliesiems telefonams, planšetėms bei nešiojamiesiems kompiuteriams (iki 2022 m. birželio 30 d.), kai šių prekių pirkėjai asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas).


2. Kas yra laikoma planšete, nešiojamu kompiuteriu?


Planšetė ir nešiojamasis kompiuteris yra tokia prekė, kuri Kombinuotoje prekių nomenklatūroje (toliau – KN) yra klasifikuojama 8471 30 00 pozicijoje.


3. Kokiais atvejais tiekiant standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius asmenims, registruotiems PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas) atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas?


Jeigu pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, tai, neatsižvelgiant į pirkėjo statusą, prievolė už nurodytąsias prekes sumokėti PVM į biudžetą ir toliau lieka pardavėjui (atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas).


4. Ar taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, jei pirkėjas užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju?


Jeigu prekių (pirkėjas) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris nėra Lietuvoje įsiregistravęs PVM mokėtoju, tai jam atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, nors jis ir būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju savo įsikūrimo ar bet kurioje kitoje (išskyrus Lietuvą) valstybėje narėje.


5. Ar parduodamam stacionariam kompiuteriui, kuriame yra standusis diskas, taikomas atvirkštinis apmokestinimas?


Ne. Stacionarių kompiuterių pardavimui visais atvejais taikomas įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).


6. Ar parduodant nešiojamą kompiuterį ir kompiuterio krepšį (už atskirą kainą) abiejų prekių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas?


Ne. Atvirkštinis apmokestinimas taikomas tik nešiojamo kompiuterio pardavimui.


7. Kaip taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM mechanizmas, kai, parduodant planšetę, papildomai dovanojamas modemas?


Atvirkštinis apmokestinimas taikomas planšetės pardavimui (bendrai sandorio kainai).


8. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, kai, sudarius sandorį dėl telekomunikacijos paslaugų pirkimo, papildomai dovanojama planšetė?


Tokiam sudarytam paslaugų teikimo sandoriui taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).


9. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, perkant prekes elektroninėje parduotuvėje?


Kai pirkėjas save identifikuoja kaip LT PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas) ir už pirkinius elektroninėje parduotuvėje atsiskaito pavedimu (t. y. nėra išduodamas kasos aparato kvitas), tai pardavėjas, parduodamas standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius, turi taikyti atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą. Kitaip tariant, pirkėjas pardavėjui turėtų mokėti sumą be PVM. Tuo atveju, jei pirkėjas save identifikuojantis kaip LT PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas) elektroninėje parduotuvėje pateikęs užsakymą pasirenka apmokėjimą grynais pinigais atsiėmimo metu, tai tokiam pardavimui atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas nėra taikomas.


10. Kaip turi būti įformintas prekių tiekimas PVM sąskaita faktūra, kai prievolė už parduotas prekes išskaityti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui)?


Prekių pardavėjas išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nuo patiektų prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM), taikydamas standartinį (21 proc. dydžio) PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų prekių PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas".


11. Kaip standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), kurie PVM patys išskaito ir sumoka į biudžetą, už šias prekes turi atsiskaityti su prekių teikėjais?


Standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), atsiskaitydami su nurodytųjų prekių tiekėjais už prekes, kurių apskaičiuotą PVM patys pirkėjai turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, prekių tiekėjui sumoka atlygį be PVM (t.y., be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos už paminėtas prekes apskaičiuotos PVM sumos).


12. Kaip atvirkštinio apmokestinimo PVM sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių tiekėjas?


Prekių tiekėjas, PVM mokėtojas, patiektų prekių, kurių PVM išskaito ir sumoka šių prekių pirkėjas, apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 straipsnio nustatytais atvejais)". Tačiau šiam prekių tiekėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti minėtų prekių išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotos pardavimo PVM sumos.


13. Kaip įsigytų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių pirkėjas?


Pirkėjas jam išrašytoje prekių tiekėjo (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 33 laukelį „Pardavimo PVM (96 straipsnio nustatytais atvejais)". Pažymėtina, kad pirkėjas šių įsigytų prekių apmokestinamosios vertės į savo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją neįtraukia.
Pirkėjas išskaičiuotą PVM sumą už įsigytas prekes (įrašytą į FR0600 formos 33 laukelį kaip pardavimo PVM) taip pat turi deklaruoti ir to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 25 laukelyje kaip pirkimo PVM. Be to, tokia pirkimo PVM suma PVM įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaityta, t. y. įtraukta į PVM deklaracijos 35 laukelį kaip ir kitos pirkimo PVM sumos, jeigu įsigytos prekės yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti.


14. Ar prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti įsigytų prekių PVM, jeigu šių prekių tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodė, kad prievolė išskaityti tenka pirkėjui, neįrašė nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas"?


Taip. Pirkėjas, Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas (išskyrus biudžetines įstaigas), neatsižvelgdamas į tai, kad tiekėjo išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra atitinkamos nuorodos, pats turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą apskaičiuotą šių prekių PVM (prekių tiekėjui už patiektas prekes turi mokėti atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos).


15. Ar pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM įsigytų prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, jeigu išrašytoje šių prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas", pirkėjas sumokėjo paslaugų teikėjui atlygį su PVM, o paslaugų teikėjas patiektų prekių pardavimo PVM sumokėjo į biudžetą?


Taip. Ir šiuo aprašytuoju atveju pirkėjui, Lietuvos Respublikoje registruotam PVM mokėtoju (išskyrus biudžetines įstaigas) tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM.
Pažymėtina, kad prekių tiekėjas savo padarytą deklaravimo klaidą (įtrauktą į PVM deklaraciją pardavimo PVM sumą) gali PVM deklaracijoje pataisyti, o iš pirkėjo paimtą PVM turi jam grąžinti.


16. Kaip turėtų atsispindėti PVM deklaracijose prekių tiekėjo išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje arba pirkėjo išrašytame debetiniame dokumente nurodyti duomenys?


Jeigu dėl PVM įstatymo 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių prekių tiekėjas išrašo atliktų patiektų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai, atsižvelgdamas į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis, prekių pirkėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja PVM suma) 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja apmokestinamoji vertė) 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių apmokestinamąją vertę.
Jeigu, debetinį dokumentą išrašo pirkėjas, tai šiame dokumente apskaičiuota PVM suma pirkėjas atitinkamai mažina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas mažina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, jei pagal debetinį dokumentą mažėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma, arba atitinkamai pirkėjas didina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas didina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, kai pagal debetinį dokumentą didėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma.


17. Koks mokesčio kodas (pagal PVM klasifikatorių) i.SAF nurodomas, registruojant prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, PVM sąskaitas faktūras ?


Tokios PVM sąskaitos faktūros (atitinkami PVM sąskaitų faktūrų duomenys) į Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus įtraukiamos nurodžius PVM25 mokesčio kodą.