Tarptautiniai įsipareigojimai (FATCA, CRS, DAC2)

Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act)

 

Bendrasis duomenų teikimo standartas (CRS – Common Reporting Standard)

 

Tarybos direktyva 2014/107/ES (DAC 2)