Teisės aktai

« Grįžti

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. Įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-13
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimą (toliau – Įsakymas).
Įsakymu papildytos Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo" nuostatos bei patvirtinta Nutarimo taikyti ekonomines sankcijas už su mokesčiais nesusijusių įstatymų pažeidimus forma, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos užimtumo, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės bei Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymai suteikia teisę mokesčių administratoriui paskirti ekonomines sankcijas mokesčių mokėtojams.
 
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-12-13 rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-36799.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas
 

Komentarai

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5904   Data   2013.09.14     Teisės aktai...

Mokesčio už aplinkos teršimą objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Registracijos numeris   KD-5906 Mokesčio už aplinkos teršimą objektas: 1. Išmetami į aplinką teršalai. 2. Gaminiai, nurodyti...

Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis

Atnaujinimo data: 2017-09-14
Registracijos numeris   KD-5909 Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį...

Kurie mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą?

Atnaujinimo data: 2017-09-01
Registracijos numeris   KD-5937 Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į...
Rodoma 1 - 5 iš 12 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 3